Varsling om støj fra arbejde med ny bro

23. februar 2022

Varsling om støj fra arbejde med ny bro

Den 7. marts går arbejdet i gang med at etablere betonkonstruktionen til en bro i forlængelse af Klubiensvej over den kommende kanal midt på Sundmolen. Arbejdet forventes at vare i ca. fem uger, hvor en del af arbejdet vil være støjende og kan forekomme generende.

Midt på Sundmolen kommer der i fremtiden til at være en kanal (kanal 02), der krydser tværs igennem Sundmolen.

Entreprenøren har etableret kanalens vægge i årets første uger, og nu skal konstruktionen til den kommende bro over kanalen etableres.

Konstruktionen består bl.a. af såkaldte sekantpæle, der stabiliserer og bærer broen, og som bores lodret ned i jorden. Dette arbejde kan give både støv og støj.

Arbejdet er planlagt til at gå i gang mandag den 7. marts 2022 og vil vare i ca. 5 uger. Det vil blive udført mellem kl. 8.00-17.00 på hverdage.

De første dage i perioden vil være forbereden­de arbejder, som bl.a. omfatter tildækning af tilgrænsende bolig- og erhvervsejendomme, da arbejdet kan svine.

Efter de fem ugers arbejde med sekantpælene vil entreprenørens anlægsarbejde med kanalen fortsætte ind i foråret og afsluttes inden sommerferien, men dette arbejde vil ikke støve og støje i samme grad.

Derefter bliver arealet offentligt tilgængeligt henover sommeren, hvorefter det skal bruges til byggeplads for Pakhus 53 fra efteråret. Når pakhus 53 er renoveret, vil kanalen blive anlagt færdig og derefter kan vandet lukkes ind. 

Fakta om det støjende arbejde 

  • Der bores sekantpæle ned og udføres betonarbejde fra den 7. marts og ca. 5 uger frem.
  • Arbejdet udføres fra kl. 8-17 på hverdage. Det er ”Bygge- og anlægsforskriften i København”, som angiver reglerne for støjende arbejde i kommunen.
  • Byggepladsen kommer til at ligge mellem pakhusene og vil ikke påvirke den øst-vest gående trafik på Orientkaj. 

Sådan opføres kanalen

Det er et stort konstruktionsarbejde at etablere en ny kanal. Læs om processen her, så du kan følge med i byggearbejdet trin for trin:

  • Væggene til kanalen etableres ved at hamre spunsvægge ned i jorden. Dér, hvor der skal etableres en bro, sættes der desuden sekantpæle, der kan stabilisere og bære broen.
  • Der graves ud imellem væggene, hvor der i fremtiden skal være vand. For at væggene ikke skrider, når jorden imellem dem fjernes, sættes store metalrør som afstivning mellem væggene. Det kan man se et eksempel på ved indkørslen til Sundmolen.
  • Når der er udgravet, støbes en betonbund i bunden af kanalerne ved Sundmolen for at stabilisere konstruktionen og sikre spunsvæggene mod at skride ud. Ovenpå betonen lægges et lag med en blanding af grus og ler, så der bl.a. skabes bedre levevilkår for dyre- og planteliv.
  • Herefter kan vandet lukkes ind. Først når vandet lukkes ind, fjernes de tværliggende metalrør, og trykket fra vandet er herefter med til at holde væggene på plads.