Udbud af bankydelser

1. september 2021

Udbud af bankydelser

By & Havn udbyder hermed sine bankydelser. Udbuddet omfatter cash management fra driften i By & Havn og enkelte koncernselskaber, cash management af finansielle betalinger samt en kreditfacilitet.

Udbuddet gennemføres i henhold til Udbudsloven (Lov nr. 1564 af 15. december 2015, afsnit 5, Offentlige indkøb under tærskelværdierne uden klar grænseoverskridende interesse).

Læs mere om udbuddet i dette dokument

Ændringer til By & Havns udbud af bankydelser

Spørgsmål og svar