Tak, fordi I passer på hinanden

BEMÆRK:


Dette nyhedsbrev stammer fra By & Havns arkiv.
Nyhedsbrevet blev udgivet den 04. juli 2022.
Indholdet kan være forældet men var gældende på udgivelsestidspunktet

4. juli 2022

Tak, fordi I passer på hinanden

Kære beboere i Ørestad Syd, City og Nord,

I lyset af den tragiske hændelse, der indtraf i Field’s søndag eftermiddag, sender vi i dag vores tanker til alle, der har været berørt af sagen og vi sender samtidig en stor tak til de mange Ørestadsbeboere, der tilbød hjælp og husly til de mange mennesker, der var i nærhed af den tragiske hændelse.

By & Havn har modtaget flere henvendelser fra folk, som har biler i de indespærrede område og som er nervøse for, at der gives kontrolgebyrer.

Det gør der selvfølgelig ikke på By & Havns pladser, men skulle der være sket en misforståelse eller har man spørgsmål til parkeringssituationen i Ørestad, så bedes man rette henvendelse til vores kundeservice på mail til parkering@byoghavn.dk – har man andre spørgsmål til By & Havn, så kan man kontakte kommunikationschef, Kristian Wederkinck, 3053 5004 – kwo@byoghavn.dk

Vi følger sagen tæt og er i løbende dialog med politiet. I den forbindelse skal vi nævne, at Københavns Politi fortsat arbejder i Field’s og er til stede flere andre steder i byen med en tryghedsskabende indsats. Der er derudover etableret et pårørendecenter i Travbanehallen i Kastrup for borgere, som var til stede i Field’s under skyderiet. Her er der indkaldt psykologhjælp.

Røde Kors har oprettet en hjælpelinie, hvor psykologer sidder klar ved telefonen, hvis man har brug for at tale med om hændelserne. Det er i tidsrummet klokken 9.00-15.00 på telefon 3529 9660.

Ligeledes kan man kontakte offerrådgivningen i hovedstaden på 2120 9170 – offerraadgivning.dk.

Vi vil endnu en gang benytte lejligheden til at takke jer alle for den gæstfrihed og omsorg, som I har udvist for de involverede.
 
Med venlig hilsen
Anne Skovbro, By & Havn