Udvikling af Stejlepladsen - processen hidtil

Stejlepladsen

Vinder fundet i arkitektkonkurrencen om Stejlepladsen

Opdateret den 3. december 2019


Den 3. december 2019 afholdt By & Havn og PFA, der står bag udviklingen af Stejlepladsen, et borgermøde om vinderforslaget for Stejlepladsens bebyggelsesplan.

På mødet blev Stejlepladsens vinderforslag ”Stejlepladsen – Her det gror” præsenteret af teamet bag forslaget: Christensen & Co Arkitekter, Urban Creators, Kragh & Berglund, Urban Power og MOE. I alt deltog tre arkitektteams i konkurrencen for Stejlepladsens bebyggelsesplan, som blev udskrevet den 2. september 2019. Under mødet holdt konkurrencens fagdommer Jonas Sangberg også et oplæg, hvor han uddybede, hvorfor ”Stejlepladsen – Her det gror” blev de endelige vindere af arkitektkonkurrencen. Lena Kongsbach, enhedschef i Københavns Kommune, sluttede af med at fortælle om den videre politiske proces for udviklingen af Stejlepladsen. Bagefter var der spørgsmål i plenum og efterfølgende snak ved flere forskellige temaborde, hvor mødets deltagere kunne stille uddybende spørgsmål og se en udstilling af alle tre arkitektforslag.

Hvis du ikke havde mulighed for at deltage på mødet, eller gerne vil gense de powerpoints, der blev præsenteret, kan du finde dem her:

Borgermødet program og velkomst, By & Havn og PFA

Lokalplanproces Stejleplasen, Københavns Kommune

Bebyggelsesplan - resultat af konkurrence, Jonas Sangberg, fagdommer

Præsentation af vindende team, Stejlepladsen - her det gror, CCO

Hvis du har spørgsmål til udviklingen af Stejlepladsen, er du altid velkommen til at skrive til By & Havn på: stejlepladsen@byoghavn.dk

Opdateret den 27. maj 2019


By & Havn udfører supplerende miljøtekniske undersøgelser på Stejlepladsen

Fra mandag den 27. maj og tre uger frem udfører By & Havn supplerende miljøtekniske undersøgelser på Stejlepladsen. Undersøgelserne vil komme til at foregå på Bådehavnsgade 57 og 59 samt Stejlepladsen.

Opdateret den 8. maj 2019


 

Stejlepladsen424

Den 7. maj 2019 blev der afholdt åbent borgermøde om udviklingen af Stejlepladsen. By & Havn ønsker en inddragende proces om udviklingen af området, og inviterede derfor som noget af det første i processen til dialog og debat om udviklingsplanerne.

Under mødet blev der afholdt workshops, hvor der var mulighed for at komme med ønsker og idéer til, hvad de konkurrerende arkitektteams skal have fokus på i konkurrencen for Stejlepladsens bystruktur og bygninger 

De mange input fra borgermødet samles op og tages med i det konkurrenceprogram, som de konkurrerende teams skal arbejde ud fra. Konkurrencen ventes at blive sat i gang i løbet af sommeren 2019.  

På borgermødet var der oplæg om udviklingen af Stejlepladsen fra planchef i Københavns Kommune Kenneth Horst Hansen, chef for Udlejning & Ejendomme i By & Havn Nicolai Axholm og chef for Planlægning og Bæredygtighed i By & Havn Rita Justensen.

Hvis du ikke havde mulighed for at deltage på mødet eller gerne vil gense de powerpoint, der blev præsenteret, kan du finde det samlede slideshow fra mødet her.

Hvis du har spørgsmål til udviklingen af Stejlepladsen, er du altid velkommen til at skrive til By & Havn på: stejlepladsen@byoghavn.dk 

Stejlepladsen439

Opdateret den 5. april 2019:


Fra mandag den 8. april og cirka en uge frem vil By & Havn undersøge jordforholdene på Stejlepladsen ved hjælp af det, der kaldes miljø- og geotekniske undersøgelser. 

Arbejdet er et led i Københavns Kommunes beslutning om at etablere en bebyggelse på Stejlepladsen. Med undersøgelserne belyses eventuel forurening af områdets jord og undergrundens geologiske forhold, som kan have betydning for, hvordan et fremtidigt byggearbejde kan gennemføres. 

Arbejdet foregår ved hjælp af boringer i jorden, hvor der udtages forskellige jordprøver. Boringerne vil foregå med størst mulig respekt for dyre- og plantelivet, og det vil under hele arbejdsperioden være muligt at passere igennem området.

Du kan finde meget mere om undersøgelserne her nedenfor. Hvis du ikke fik svar på alle spørgsmål, er du velkommen til at kontakte By & Havns kommunikationschef Kristian Wederkinck på kwo@byoghavn.dk

 

Spørgsmål og svar om undersøgelserne:

Opdateret 1. april 2019: 


By & Havn sætter gang i udviklingen af Vejlandskvarteret og Stejlepladsen

I dag træder den lov i kraft, som giver By & Havn mulighed for at byudvikle en række nye arealer i København. By & Havn ønsker en inddragende proces og vil om kort tid invitere til borgermøder om Vejlandskvarteret og Stejlepladsen. De to områder skal udvikles til nye, bæredygtige københavnerkvarterer.