Svanemølleværket: Et kraftværk for den grønne omstilling

3. marts 2021

Svanemølleværket:
Et kraftværk for den grønne omstilling

I april 2019 blev det offentliggjort, at Svanemølleværket i Nordhavn i fremtiden skal indrettes til Danmarks Tekniske Museum. En ny rapport fra partnerne bag ombygningen løfter yderligere sløret for en mulig bæredygtig fremtidsvision for anvendelsen af den ikoniske bygning.

Det ca. 21.000 kvadratmeter store Svanemølleværket er en af Danmarks største murstensbygninger bygget i 1953 som varmekraftværk og synligt fra store dele af Nordhavn og Østerbro.

Svanemøllen_plane_Casson Mann_DorteMandrup

Planerne for Danmarks Tekniske Museum fylder knap halvdelen af værket, så der vil også komme også andre funktioner i værket – både funktioner der er sammentænkt med museet og andre, som skal fungere uafhængigt. For at skabe en klar, samlet profil for Svanemølleværket, er det blevet undersøgt, om fx teknologi og bæredygtighed kan være et gennemgående tema for bygningen.

Den nye rapport, som netop er udkommet, prøver at afdække dette potentiale. Rapporten er udarbejdet at af Fonden DTM 4.0., som er oprettet af Danmarks Tekniske Museums stiftere og By & Havn med støtte fra Industriens fond.

I løbet af 2020 har parterne på baggrund af en række workshops, interviews og analyser undersøgt emnet, og op mod 40 beslutningstagere og nøglepersoner har været involveret. De har bidraget med input til at belyse, hvordan en hub - eller et samlingssted - for teknologi og bæredygtighed kan se ud. Det er disse input, der nu er samlet i rapporten.

Rapporten peger på, at Svanemølleværket har et potentiale til at blive et samlingspunkt og kraftværk for ideer og innovation, der kan accelerere og oplyse om Danmarks omstilling til klimanation og teknologisamfund.

Rapporten er interessant læsning. Det er en vigtig mission for By & Havn, at vi ønsker at gå forrest i den grønne omstilling og bidrage til en mere bæredygtig fremtid. Derfor glæder vi os til at tage rapportens input med i det videre arbejde i udviklingen af Svanemølleværket.

Adm. direktør Anne Skovbro, By & Havn.

Rapporten konkluderer derudover, at museet og hub´en tilsammen vil kunne sætte rammerne om de visioner, strategier, demokratisk debat, engagement og læring, der over de næste årtier vil være helt centrale for Danmarks omstilling til klimanation og teknologisamfund.

Den mangeårige Tivoli direktør, Lars Liebst er formand for Fonden DTM 4.0. Han ser store muligheder i Svanemølleværket som nyt, visionært og bæredygtigt besøgscenter.

At vise og udvikle bæredygtige løsninger i rammerne af den oprindelige energiproduktion, vi er ved at forlade, vil være meget meningsfuldt. Hallerne er fantastiske, og prøv at forestille dig, hvad man kunne lave på tagene med store haver og grønne nærmiljøer. Der er et kæmpe potentiale for at skabe et nyt samlingspunkt i Nordhavn.

Lars Liebst, formand for Fonden DTM 4.0.

Foruden input fra workshoprækken har man indhentet erfaringer fra 24 tilsvarende væksthuse i Europa og Nordamerika, og alt peger i retning af, at der er et potentiale for at etablere fysiske rammer og netværksmiljøer med fokus på den grønne og teknologiske omstilling. Herunder skabe læringsmiljøer der særligt kan tiltrækker unge fra folkeskoler, gymnasier og højskoler, her vil museet kunne spille en vigtig rolle.

Svanemøllen_Arrival_DorteMandrup

FAKTA:

  • Den nye rapport er en potentialeanalyse, der er udarbejdet af strategi- og idébureauet Group NAO på opdrag af By & Havn samt Bygningsfonden DTM 4.0 med støtte fra Industriens Fond. Analysearbejdet blev igangsat i foråret 2020 og er forløbet frem til analysens præsentation i januar 2021.
  • Danmarks Tekniske Museum vil gerne etablere sig i Svanemølleværket og vil efter planerne optage knap halvdelen af bygningens arealer, mens de øvrige arealer forventes at skulle indrettes og drives af By & Havn.
  • I dag ligger Danmarks Tekniske Museum i udkanten af Helsingør, men i fremtiden kan museet måske åbne dørene for langt flere mennesker, hvis de tilbundsgående undersøgelser viser, at det er muligt at flytte museet til Svanemølleværket. 
  • By & Havn ejer grunden, hvor Svanemølleværket ligger. Energiselskabet Ørsted forlader lejemålet i 2023.
  • Danmarks Tekniske Museum forventer først kunne flytte til Svanemølleværket i 2026. I mellemtiden vil der blive etableret ny varmeproduktionskapacitet som erstatning for produktionen på Svanemølleværket.

Fotos og visualiseringer: Dorte Mandrup og Casson Mann samt Danmarks Tekniske Museum.