Stigbordene er åbnet for vinteren

1. september 2020

Stigbordene er åbnet for vinteren

Sommerens travle badesæson er afsluttet og ifølge kalenderen er efteråret ankommet. Det betyder, at livet i havnen ændrer karakter og med det følger, at den delvise afspærring af stigbordene i Sydhavn fjernes. Siden 2018 er der opsat afspærring for sommeren som et værn mod vandscootere fra syd.

By & Havn har i dag været på vandet med en kranbåd for at fjerne gitrene, der har afspærret Stigbordene delvist sommeren igennem.

I sommeren 2018 blev Stigbordene efter en dødsulykke helt afspærret, så der ikke var mulighed for gennemsejling af nogen art, men sidenhen er en enkelt af Stigbordene åbnet, så kajakker og småbåde har nemmere ved at passere.

Kristian Wederkinck, kommunikationschef i By & Havn, siger:

Vi arbejder hele tiden på at balancere udviklingen af en sikker havn og en aktiv havn. Sammen med politiet og fritidssejlerne har vi fundet en god løsning her ved Stigbordene, som gør os operative med meget kort varsel, hvis der skulle sejle en vandscooter ind i havnen, og som samtidig ikke er en forhindring for fritidssejlerne. Men det er alligevel altid en fornøjelse at fjerne gitrene for vinteren, for vi ved, at fritidssejlerne glæder sig over det.

Kristian Wederkinck, kommunikationschef i By & Havn

Når flere passager ved Stigbordene ligger fri, er der flere og bedre mulighed for gennemsejling for fritidssejlerne. Det er en fordel i stærk strøm, hvor der kan blive skubbet til de små både af strømmen fra mange retninger.

By & Havn ser også på andre sikkerhedstiltag i området ved Stigbordene.

”Vi er ved at se på flere løsninger ved Slusen og Stigbordene, som gør det nemmere at færdes sikkert på vandet. Det er et område, hvor der let kan opstå stærk strøm, fordi havnen snævrer ind, så vandet skal passere igennem lidt af en flaskehals. Så lige nu tester vi en lampe over gennemsejlingen, som lyser rødt, når gennemstrømningen når over tre knob, så den kan signalere forholdene til roere og småbåde,” Siger Kristian Wederkinck.

Den delvise afspærring af Stigbordene for sommeren sker med gitre i åbningerne samt en flydeafspærring, så der skabes et sikkerhedsfelt på vand omkring Stigbordene. I foråret når badesæsonen starter igen, bliver sikkerhedsforanstaltninger igen opsat.

FAKTA – TIDSLINJE

  • 2017, sensommer: To unge kvinder mistede livet i den tragiske vandscooterulykke i Københavns Havn
  • 2018, sommer: På politiets anbefaling blev alle stigbordene afspærret. Det var desværre til gene for kajakker og småbåde, der efterfølgende skulle bære kajakkerne over Stigbordene og for motorbåde, der blev begrænset af slusens åbningstider.
  • 2018, vinter: Afspærringen af stigbordene blev fjernet
  • 2019, sommer: En ny løsning blev testet, hvor en enkelt åbning i Stigbordene blev holdt åben.
  • 2019, vinter: By & Havn og politiet evaluerede løsningen for sommeren 2019 og vurderede at løsningen kunne gentages i sommeren 2020.
  • 2020, sommer: En enkelt åbning i stigbordene blev holdt åben. By & Havn undersøger flere sikkerhedstiltag ved Stigbordene.