Spørgeskemaundersøgelse om udviklingen langs Asger Jorns Allé

28. oktober 2022

Spørgeskemaundersøgelse om udviklingen langs Asger Jorns Allé

Besvar spørgeskemaet og hjælp med os med at blive klogere på, hvordan I oplever udviklingen langs Asger Jorns Allé, og hvordan I har oplevet at blive inddraget. Spørgeskemaundersøgelsen kan besvares frem til onsdag den 16. november.

I efteråret 2021 påbegyndte By & Havn en inddragelsesproces for at få input til, hvordan området langs Asger Jorns Allé på den korte og lange bane kunne udvikles. Her blev der indsamlet input, ideer og ønsker til, hvordan de permanente byrum bedst udvikles og kvalificeres, samt hvilke byrum, der midlertidigt kunne blive etableret og afprøvet, inden byggeaktiviteten langs alléen er afsluttet og de permanente byrum bliver etableret. Nogle af ønskerne til de midlertidige byrum er blevet etableret og flere er på vej.

Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen skal give et overblik over, hvordan inddragelsesprocessen og de midlertidige byrum opleves.

Besvar spørgsmålene i skemaet ved at trykke på nedenstående link. Det tager cirka 3-4 minutter at besvare undersøgelsen.

Spørgeskemaet må gerne deles, så vi sikrer, at så mange som muligt får mulighed for at bidrage med deres input.

Fakta om udviklingsplanerne

  • Anlæg af de permanente byrum langs Asger Jorns Allé afventer at byggerierne på nordsiden bliver færdigbygget.
  • Planerne for Asger Jorns Allé er at etablere en aktiv gade med plads til bevægelse, ophold, caféliv, kulturelle aktiviteter og andre bylivsskabende tiltag.
  • Det første byrum, der etableres, bliver formentligt Asger Jorns Plads, der kommer til at ligge ved det kommende Byens Hus for enden af Asger Jorns Allé ud mod Kalvebod Fælled.
  • Etableringen af Asger Jorns Plads vil gå i gang samtidig med, at Byens Hus færdiggøres.
  • Det forventes, at Byens Hus står færdig i første halvdel af 2025.
  • De øvrige permanente byrum etableres i takt med, at byggerierne bliver færdige.

Nabomøde i Ørestad

Kom til nabomøde og hør om den overordnede byudvikling i Ørestad. Det foregår onsdag den 9. november fra kl. 17.00 – 19.00 i HubNordic, Hub1, Kay Fiskers Plads 10, 2300 København S.

Læs mere og reserver plads her