Sejlende havneværter skal hjælpe den gode havnekultur på vej i Københavns Havn

27. juni 2019

Sejlende havneværter skal hjælpe den gode havnekultur på vej i Københavns Havn

Når skolernes sommerferie starter, stævner en rød gummibåd med De sejlende havneværter for første gang ud i Københavns Havn.

Havneværterne skal sommeren over hjælpe den gode havnekultur på vej. Det nye tiltag er et led i Københavns Kommune og By & Havns badekampagne, der sætter fokus på sikker badning i havnen.

Ferietid er badetid. Også i Københavns havn, hvor havnebade og badezoner fyldes af vandhunde og badedyr sommeren over. Samtidig intensiveres bådtrafikken med flere kanalrundfarter, roere og motorbåde. Men ikke alle finder vej til de ni badesteder og hopper i stedet i vandet fra broer og brygger i hele havnen. Det sætter pres på havnen og skaber til tider farlige situationer.

Derfor har Københavns Kommune og By & Havn iværksat pilotprojektet De sejlende havneværter, hvor en bemandet båd fra 12-18, torsdag-søndag vil være til stede i havnen hen over skolernes sommerferie, hvor der er flest besøgende i havnen. Havneværterne vil være opsøgende overfor uhensigtsmæssig adfærd, og skal bidrage til en sikker havn gennem dialog og samtale.

Når vi udvikler havnen, arbejder vi bl.a. med at skabe velfungerende og trygge rammer for livet i havnen. Vi kan se, at der er mange i dag, som ikke tænker over spillereglerne i havnen, så der opstår farlige situationer. Det kan være alt lige fra en tændt engangsgrill på en træbrygge til et hovedspring fra én af broerne. Det skal havneværterne afhjælpe. De skal være ambassadører for den gode havnekultur. En god vært hjælper sine gæster til at have en god oplevelse – og det gør havneværterne også.

Anne Skovbro, adm. direktør i By & Havn.

De sejlende havneværter er et forebyggende tiltag og led i en større badekampagne af By & Havn og Københavns Kommune, der sætter fokus på sikker badning i havnen.

”I København er vi så privilegerede at have et kæmpe, blåt udeareal i form af havnen. Og at vandet er så rent, at man kan bade i det, gør København til en helt særlig by. Derfor glæder det mig også, at vi med havneværterne gør endnu mere for at hjælpe københavnerne til en god oplevelse i det blå element, ” siger kultur- og fritidsborgmester, Franciska Rosenkilde.

Nogle af de situationer havneværterne forventes at møde i sommervarmen er udspring fra broer, badning uden for badestederne, motorbåde med for høj hastighed, grill på brandfarligt underlag m.m.

Derudover vil havneværterne også varetage andre opgaver i havnen herunder at tilse havnebade og badezoner, besvare spørgsmål fra havnens gæster og lignende.

FAKTA:

 • De sejlende havneværter er et pilotprojekt i samarbejde mellem By & Havn og Københavns Kommune
 • De er på vandet torsdag til søndag kl. 12-18 fra den 27. juni til den 14. august
 • Havneværterne vil hjælpe gæster i og omkring havnen til at have en sikker adfærd gennem opsøgende arbejde, dialog og information
 • De vil indgå i det daglige samarbejde omkring en sikker og tryg havn, der desuden tæller Københavns Politi, By & Havn og Hovedstadens Beredskab. Københavns Politi har desuden oprustet med en ekstra båd og øget bemanding på vandet.

SÅDAN KAN EN DAG SE UD FOR HAVNEVÆRTERNE:

 • De sejlende havneværter stævner ud
 • Badezonerne tilses
 • Nogle unge knægte springer ud fra bropillerne på Knippelsbro. Der tages en dialog om, hvorfor det er risikabel adfærd for dem selv og dem, der sejler forbi.
 • Besøg hos aktører i havnen – f.eks. restaurationer og foreninger. Havneværterne fortæller om deres arbejde og hører om aktørens udfordringer i havnen
 • Tur gennem kanalerne
 • En turistfamilie bader ved Nokken. De gøres opmærksom på, at vandkvaliteten ikke tjekkes uden for badestederne, og at det ikke er godt at røre bunden af havnen, da der tidligere har været tung industri, og der derfor ligger sedimenter på bunden, der kan indeholde tungmetaller. De henvises til ét af havnens ni badesteder
 • Gæster i havnen får hjælp til at finde de nærmeste toiletter
 • Der svares på spørgsmål om, hvor man må SUP’e
 • En engangsgrill tændes på en træbrygge. Der henvises til et andet underlag.
 • Havneværterne sejler i havn. Vagten er afsluttet.

Pressekontakt:

 • By & Havn: Adm. direktør Anne Skovbro via kommunikationschef Kristian Wederkinck Olesen, tlf: 3053 5004
 • Kultur- og Fritidsforvaltningen: Byudviklingschef Mads Kamp Hansen via pressevagten, tlf.: 2939 2999