Processen fortsætter: Kom med input til indretningen af Asger Jorns Allé

BEMÆRK:


Dette nyhedsbrev stammer fra By & Havns arkiv.
Nyhedsbrevet blev udgivet den 24. november 2021.
Indholdet kan være forældet men var gældende på udgivelsestidspunktet

24. november 2021

Processen fortsætter:
Kom med input til indretningen af Asger Jorns Allé

Den kommende uge byder på fjerde ’etape’ i processen om at samle input fra beboerne til midlertidige og permanente tiltag på Asger Jorns Allé i Ørestad Syd. Denne gang inviterer By & Havn til åbne værksteder.

Ørestad Syds beboere har længe haft et stort ønske om, at deres bydel bliver endnu mere livlig og spændende at færdes og bo i – særligt omkring hovedgaden Asger Jorns Allé. Byggeriet i bydelen er nu så langt, at udviklingen af Asger Jorns Allé snart skal planlægges, og derfor har By & Havn stort fokus på at indsamle input fra beboerne både til den kortsigtede og langsigtede udvikling af gaden.

Siden slutningen af oktober er der blevet afholdt en række åbne arrangementer og tiltag netop for at inddrage beboerne og de lokale aktører og få input til gadens indretning.

Den 26. oktober afholdt By & Havn dialogmøde, hvor selskabet fortalte bredt om Asger Jorns Allé og de forskellige initiativer, der er i pipeline; ny lokalplan, Byens Hus, tagfarm på p-hus Asger Jorn samt de midlertidige og permanente tiltag, der er i støbeskeen for selve gadens byrum. Slides fra mødet kan findes på Ørestad Syds hjemmeside byoghavn.dk/orestadsyd, hvor du også kan tilmelde dig det nye, super-lokale nyhedsbrev om stort og småt i Ørestad Syd.

Nabomødet blev efterfulgt af et ’åbent hus’ arrangement den 10. november, hvor beboere og repræsentanter fra foreninger m.v. kom med ønsker og ideer til udviklingen af Asger Jorns Allé. Der var fokus på både midlertidige og permanente tiltag, og der kom bl.a. ideer om leg, boldspil, lys, streetfood, ophold, beplantning og vindafskærmning på banen.  

Det er meget inspirerende at høre beboernes egne ønsker til udvikling af gaden, og de gode input giver mulighed for at etablere nogle spændende og imødekommende byrum både på kort og langt sigt.

Per Schulze, udviklingschef i By & Havn.

Efterfølgende har By & Havns rådgivere været ’på gaden’ omkring Asger Jorns Allé og indsamlet en masse gode input fra forbipasserende. De har også været opsøgende i forhold til særlige aktører i området.

Processen slutter med åbne værksteder i den kommende uge. Her kan alle interesserede komme forbi i Luftrummet, Asger Jorns Allé 13 den 29. november og den 1. december fra kl. 15 til 19 til en snak om midlertidige og permanente byrum. Håbet er, at så mange som muligt vil kigge forbi og give deres mening til kende om de forskellige forslag, der er kommet ind, og være med til at kvalificere de byrum, der skal etableres.

Den 1. december vil der ud over det åbne værksted være en række andre tiltag på Asger Jorns Allé som eksempel på, hvordan gaden kan gøres mere levende.

Fakta om udviklingsplanerne

Planerne for Asger Jorns Allé er at etablere en aktiv gade med plads til bevægelse, ophold, caféliv, kulturelle aktiviteter og andre bylivsskabende tiltag. Anlæg af byrummene afventer dog færdiggørelse af byggerierne på nordsiden. Det første byrum, der etableres, er formentlig Asger Jorns Plads, der ligger ved det kommende Byens Hus for enden af Asger Jorns Allé ud mod Kalvebod Fælled. Arbejdet med pladsen vil gå i gang samtidig med, at huset færdiggøres. Det forventes, at Byens Hus står færdigt i slutningen af 2024. De øvrige byrum langs med gaden etableres i takt med, at byggerierne bliver færdige.

Indtil de permanente byrum etableres, vil der blive arbejdet med midlertidige tiltag af både kortere og længere varighed. Håbet er, at By & Havn via de midlertidige tiltag kan teste de kommende, permanente tiltag og derved etablere velfungerende byrum, som kan understøtte bydelens behov for byliv og aktivitet.

Fakta om Detailhandel

Den foreløbige indsamling af input viser, at mere detailhandel står øverst på ønskelisten. Derfor er der bl.a. etableret en detailhandelsgruppe, som kigger nærmere på de muligheder, der er for at etablere mere detailhandel i Ørestad Syd. Denne gruppe faciliteres af netværksorganisationen ØICC (Ørestad Innovation City Copenhagen) og har repræsentanter fra byggerier (udlejere) og detailhandel.