P-hus Asger Jorn får taghave

10. september 2021

P-hus Asger Jorn får tagfarm

Partierne bag Københavns Kommunes budgetaftale 2022 er blevet enige om, at der skal etableres en tagfarm ovenpå det kommende P-hus i Ørestad Syd.  

Ørestad Syd får en grøn og rekreativ plads i højden i form af Asgers Taghave, som etableres på taget af det kommende p-hus Asger Jorn. I kommunens budgetaftale er der nemlig afsat sammenlagt otte millioner kroner til en foranalyse samt etablering af tagfarmen – og oveni er der afsat penge til service og drift i fremtiden.

Ideen om tagfarmen er udviklet af en initiativgruppe – Foreningen Asgers Have - bestående af lokale beboere i Ørestad Syd. De henvendte sig til By & Havn, som står for opførelse af P-huse i Ørestad og fremlagde ideen om et aktivt og grønt tag. Efter en god dialog blev der i sommeren 2021 udarbejdet et første udkast til tagfarmens indhold af arkitekterne fra Lendager Group.

For at tagfarmen kan realiseres, skal konstruktionen af taget ændres i forhold til konventionelle P-huse. Det er en merudgift på 10 mio. kroner, som By & Havn bidrager med.

Da initiativgruppen kom til os med deres idé, var vi ikke i tvivl om, at det var et projekt, som der skulle arbejdes videre med. I By & Havn vil vi gerne understøtte de voksende fællesskaber i Ørestad Syd, og der er ingen tvivl om, at Asgers Have vil bidrage til dette som lokalt mødested, hvor man kan få jord under neglene. Samtidig vil tagfarmen tiltrække mange besøgende fra resten af København med sin unikke placering lige ved Vestamager Metrostation, nær det kommende Byens Hus og den kommende hovedindgang til Naturpark Amager ved Asger Jorns Allé.

Adm. direktør Anne Skovbro, By & Havn.

inspirationsbilleder

Med den offentlige bevilling ligner det en realitet, at tagfarmen kan slå dørene op i 2024, når P-huset står færdigt. 

Lendagers skitseforslag for tagfarmen inkluderer funktioner såsom dyrkningsarealer, beplantning, opholdsarealer, udsigtspunkt, et forsamlingshus, et væksthus og en restaurant.

Det giver god mening at udnytte den plads, vi har i København mere kreativt. At taget på et nyt parkeringshus kan blive til et grønt samlingssted viser, at det kan faktisk lade sig gøre, og vi glæder os til dialogen med Københavns Kommune og By & Havn om det videre forløb.

Nick Vikander fra Foreningen Asgers Have.