Nabomøder i Ørestad

21. august 2023 kl. 16.30 - 18.30:

Gåtur i Ørestad Syd - byliv og aktiviteter

Der var massiv tilslutning og solen skinnede fra en skyfri himmel på gåturen i Ørestad Syd mandag den 21. august. 80 beboere og andre interesserede i bydelen havde tilmeldt sig turen, og tilbragte et par timer i selskab med repræsentanter fra By & Havn, Københavns Kommune, Naturpark Amager, GFS Ørestad, Ørestad Syd Borgerforening og foreningerne Asgers Have, Big Heart Skateboarding og Ørestad IF. 

Omdrejningspunktet var byliv og aktiviteter i området - på kort og lang sigt. På gåturen kom vi forbi arealer med midlertidige aktiviteter og grunde, hvor kommende byggerier og anlæg vil blive naturlige mødesteder for beboere og besøgende i bydelen. 

Læs mere om indholdet på turen i nyhedsbrevet her.

9. november 2022 kl. 17.00 - 19.00:

Nabomøde i Ørestad

Onsdag den 9. november dannede HubNordic i Ørestad City rammen for By & Havns store årlige nabomøde i Ørestad. 120 beboere deltog i et vellykket nabomøde, hvor Ørestads udvikling på kort og lang sigt var på dagsordenen.

De mange deltagere deltog engageret og havde en stor spørgelyst, der udmøntede sig i, at ideer og input til den fremtidige udvikling blev drøftet ved de forskellige temaborde. Her var der flere gode snakke om blandt andet midlertidige og permanente byrum langs Asger Jorns Allé, parkeringssituationen og den generelle drift, udvikling af butikslivet og det kommende Byens Hus i Ørestad Syd.

Læs mere om nabomødet her.

Nabo-Møde112_1920x1080
Nabo-Møde149_1920x1080
Nabo-Møde47_1920x1080

Nabomøde 9. maj 2022 kl. 18.00:

Gåtur i Ørestad Syd

By & Havn inviterede til udendørs nabomøde mandag den 9. maj kl. 18.00 – 19.30. Vi startede ved Luftrummet på Asger Jorns Allé og gik en tur i Ørestad Syd i samlet flok.

Chef for planlægning og bæredygtighed i By & Havn, Rita Justesen, var vært på gåturen og sammen med kolleger og samarbejdspartnere gav hun en status på byudviklingen i Ørestad Syd.

Desuden fortalte sekretariatsleder for GFS Ørestad Pia Vannacci Elnif om grundejerforeningernes arbejde med udvikling og daglig drift af byrum, parker og private fællesveje.

Undervejs var der lejlighed til at stille opklarende spørgsmål hvilket mange benyttede sig af. Deltagerne på gåturen blev udstyret med et headset, så alle kunne høre godt uden at skulle stå tæt sammen. By & Havn bød desuden på en sandwich fra den lokale café COBRA Cph.

Herunder er annoncen som blev bragt i Ørestad Avis:

Ann_Gaatur_Ørestad_09-05-2022_web

Nabomøde 8. februar 2022 kl. 16.30:

Gåtur i Ørestad Syd

By & Havn afholdt tirsdag den 8. februar årets første nabomøde i Ørestad, hvor ca. 50 lokale beboere var inviteret med på en fyraftens-gåtur i Arenakvarteret med fokus på byudvikling, parkering og trafikale forhold. 

Nabomøde (6)
Nabomøde (45)
Nabomøde (97)
Nabomøde (154)
Nabomøde (185)

Nabomøde 26. oktober 2021 kl. 17-18.30:

Dialogmøde om Asger Jorns Allé

By & Havn afholdt den 26. oktober dialogmøde i Ørestad Syd om fremtiden for Asger Jorns Allé.

Ca. 40 beboere og repræsentanter fra byggerier og foreninger deltog i mødet.

By & Havn fortalte om kommende tiltag: bl.a. ny lokalplansproces, udvikling af byrum, midlertidige aktiviteter og Byens Hus, og der var efterfølgende god dialog og spørgelyst.

Har du spørgsmål til gaden og dens udvikling, så kontakt By & Havn via info@byoghavn.dk

Nabomøde 11. marts 2021 kl. 16-17.00:

Digitalt møde om udviklingen af Asger Jorns Allé

På nabomødet i december 2020 var der meget debat omkring udviklingen af Asger Jorns Allé, derfor inviterede By & Havn til dialogmøde omkring udviklingen af gaden. Udviklings- og salgsdirektør Ingvar Sejr Hansen var vært. 

Vi afholdt et endnu dialogmøde i løbet af marts, hvor vi fulgte op på nogle af de mange spørgsmål. 

Nabomøde 3. december 2020 kl. 16.30-19.30:

Digitalt nabomøde

Coronaen begrænsede muligheden for at mødes fysisk. Derfor blev mødet afholdt digitalt på Facebook, hvor By & Havns medarbejdere svarede på spørgsmål. Læs et resumé af spørgsmål og svar herunder. 

I Ørestad Syd er der et kommunalt krav om at 25 % skal være almene boliger, for at sikre billige boliger og at København forsat er en by som alle kan have råd til at bo i. Forskellige byggefelter er sammen med kommunen udpeget til alment byggeri – herunder bl.a. byggefelt 2.2.

Det almene boligselskab, der skal bygge på byggeflet 2.2, 3B/KAB, har udfordringer i forhold til almenboliglovgivningen, der begrænser 3B/KAB’s muligheder for at etablere erhvervslokaler med henblik på ekstern udlejning. 3B/KAB leder derfor efter eksterne aktører, der vil involvere sig i projektet. Siden nabomødet har 3B/ KAB haft dialog med forskellige aktører om mulighederne for at indgå i projektet. Vi er fortrøstningsfulde og regner med at der kommer en løsning, der muliggør erhvervslokaler i dele af stueetagen.

Se også salgschef Anne Aages videosvar fra nabomødet (link til Facebook):

Hvis du har opfølgende spørgsmål, er du velkommen til at skrive til By & Havn på info@byoghavn.dk 

Nedenfor finder du fem videoer fra forskellige steder i Ørestad, hvor der er fuld gang i udviklingen. Filmene blev præsenteret på mødet og er optaget i november 2020. Og nedenfor filmene har du adgang til tre kort - Ørestad Nord, Ørestad City og Ørestad Syd - som viser tidsplaner for nuværende og kommende byggerier i Ørestad.   

Videoer fra Ørestad

Klik på de røde prikker på kortet og hør om By & Havns aktiviteter i netop dette område. Filmene er optaget i november 2020.
OBS! DU SKAL ACCEPTERE COOKIES FOR AT KUNNE SE FILMENE.

UN17 Village

Else Alfelts Vej

August Schade Kvarter

P-hus Hannemann

UN17 Village

Else Alfelts Vej

August Schade Kvarter

P-hus Hannemann

Udviklingen af Ørestad

Kortene herunder viser hvor og hvornår byggerier opføres i Ørestad etc. Vi tager forbehold for ændrede tidsplaner. 

Nabomøde 26. november 2019:

Ørestad Syd

Cirka 75 beboere var mødt op og hørte oplæg om status på infrastruktur, samarbejde og overdragelse til grundejerforeningen samt status på Naturpark Amager, Byens Hus og midlertidige byrum. Efterfølgende var der snak ved fire temaborde med følgende emner:

 • Grundejerforening og byggeprojekter
 • Trafik og parkering
 • Byrum, Byens Hus og Naturpark Amager
 • Drift, gadebelysning og byggepladser

Hent alle præsentationerne fra mødet her

TEMABORDE

Herunder kan du læse spørgsmål og svar på nogle af de emner, der blev diskuteret ved temabordene.

TEMABORD: DRIFT, BYGGEPLADSER OG GADEBELYSNING

TEMABORD: TRAFIK OG PARKERING

TEMABORD: NATURPARK AMAGER, BYENS HUS OG MIDLERTIDIGE BYRUM

TEMABORD: BYGGEPROJEKTER OG GRUNDEJERFORENINGER

DSC00022
DSC00023

Nabomøde 11. juni 2019:

Ørestad Syd

Den 11. juni 2019 blev der igen afholdt nabomøde om Ørestad Syd på Kalvebod Fælled Skole. Godt 80 beboere deltog i nabomødet, hvor emnerne denne gang var status på byggeprojekter, infrastruktur, midlertidige byrum og Byens Hus:

 • Velkomst ved adm. direktør Anne Skovbro, By & Havn
 • Status på byggeprojekter ved salgschef Anne Aage
 • Status på infrastruktur ved anlægschef Hans Vasehus
 • Status på nye projekter ved udviklingschef Per Schulze

Efter oplæggene kunne deltagerne vælge mellem fire temaborde, hvor der var mulighed for dialog og spørgsmål til specifikke emner. Overskrifterne for temabordene var

 • Byggeprojekter og arkitektur
 • Midlertidige grønne byrum og Byens Hus
 • Trafik og parkering
 • Grundejerforeningens opgaver

Hvis du ikke havde mulighed for at deltage på mødet, kan du hente præsentationerne fra første del af mødet her (PDF). 

IMG_4867
IMG_4875

Nabomøde 27. november 2018:

Ørestad Syd

Den 27. november 2018 blev der afholdt nabomøde om Ørestad Syd på Kalvebod Fælled Skole. Nabomøderne er en tilbagevendende begivenhed, der vil blive holdt to gange om året. Knap 200 mennesker deltog i mødet, hvor emnerne blandt andet var infrastruktur og byggepladser, det nye projekt på Spidsen og hvordan By & Havn planlægger med fokus på bæredygtighed og fællesskaber.