Nyt om Sundmolen – oktober 2022

7. oktober 2022

Nyt om Sundmolen - oktober 2022

Denne nyhed opdaterer dig på den seneste udvikling på Sundmolen. Læs om vedtagelse af lokalplanen for pakhus 53, der er blevet skubbet til marts; om permanente legeredskaber; sidste udvidelse af det midlertidige byrum, det grønne loop; endnu en pakkeboks og om det store nabomøde for hele Nordhavn, som vi er ved at planlægge.

Lokalplan for pakhus 53 skubbes til marts: Vedtagelsen af lokalplanen for pakhus 53 er skubbet cirka et halvt år, mens Københavns Kommune undersøger, om de ønsker, at der skal skæres i mængden af parkeringspladser, der er tilknyttet pakhuset. En endelig lokalplan forventes at blive vedtaget i marts og derefter kan renoveringen og omdannelsen af pakhuset til erhverv gå i gang.

Den udskudte byggestart på pakhus 53 skubber samtidig til tidsplanen for en række andre projekter, da de først kan gå i gang, når byggepladsen rundt om pakhuset er fjernet. Derfor bliver tidsplanen for kanalen midt på Sundmolen (kanal 02) og tilhørende bro (bro 10) skubbet et halvt år, og arbejdet forventes nu at være afsluttet medio 2025. Det grønne forløb syd for pakhus 53 skal også vente på at byggepladsen ved pakhus 53 er fjernet, men her kan der kortes tre måneder af forsinkelsen, så det er klar til brug i andet kvartal af 2025.  

indvielse

Midlertidigt byrum og permanente legeredskaber: Det midlertidige byrum blev udvidet i august og følgegruppen arbejder nu med at planlægge tredje og sidste udvidelse af byrummet på arealet, hvor der i dag er parkeringsplads. Følgegruppen har besluttet, at aktiviteterne i næste fase skal målrettes større børn og unge, så byrummet har noget for alle aldersgrupper, ligesom følgegruppen har prioriteret det højt at få græs på en del af området. Den sidste udvidelse af det midlertidige byrum forventes at være klar inden årsskiftet.

I februar bliver der også opsat permanente legeredskaber på Sundmolen. GF Sundmolen har godkendt følgegruppens forslag om, at der opsættes et legehus og en hængekøje på striben tættest på boligerne, hvor sandkassen også er. Redskaberne er bestilt, men lange leveringstider gør, at de først opsættes i februar 2023.

Følgegruppen er et samarbejde mellem beboerne på Sundmolen og By & Havn om udviklingen af de midlertidige byrum, som blev igangsat i foråret 2022.

Det grønne loop: Cykel- og gangstien Det grønne loop på Glückstadtsvej mellem Århusgadekvarteret og Sundmolen skal etableres fra 1. november 2022 til 1. juli 2023. Stiforløbet kommer til at bestå af en bred, dobbeltrettet cykelsti og et fortov med træer langs kanten, ligesom det kendes fra de andre dele af Det grønne loop i Århusgadekvarteret og foran Orientkaj metrostation. Der bliver også plantet klatreplanter langs metroafskærmningen, så den i fremtiden bliver en grøn væg.

Mens arbejdet står på, kan man ikke bruge stien. Derfor skal cyklister og fodgængere i begyndelsen via Sundkrogsgade, men inden årsskiftet åbnes der for fodgængere langs Stubkaj (byggefelt 1.36), når Nordkranen er færdige med at etablere byrummet rundt om bygningen.

Husk, at du kan følge med i de trafikale forhold og anlægsarbejder på vores hjemmeside, samt at du kan skrive dig op til at få besked, når kortene opdateres.

asas

To pakkebokse på Sundmolen: Nu bliver det endnu nemmere at få leveret pakker til Nordhavn. I forgårs (5. oktober) åbnede en Budbee pakkeboks ved siden af Instaboks på det nordøstlige hjørne af Pakhus 54.

Nabomøde om Nordhavn i november: vi er gået i gang med at planlægge et nabomøde for hele Nordhavn og forventer at finde en dato i november. Vi skelner mellem de lokale nabomøder, hvor vi har holdt en række møder kun om Sundmolen, og så de store nabomøder, hvor hele bydelen inviteres med, og hvor vi i større skala fortæller om, hvad der sker i Nordhavn. Hvis der er nogle særlige emner, I ønsker, at vi dykker ned i, kan de sendes som forslag til esr@byoghavn.dk.