Nyt fra bestyrelsen – 5. maj 2022

9. maj 2022

Nyt fra bestyrelsen - 5. maj 2022

By & Havns bestyrelse har på sit møde 5 maj 2022 bl.a. behandlet følgende:

  • Bestyrelsen godkendte By & Havns kvartalsrapport rapport for 1. kvartal 2022.
    Overordnet set har resultatudviklingen været som ventet på de fleste områder, men med større afvigelser på det finansielle område og til dels jordmodtagelsen. Set i lyset af den generelle økonomiske udvikling er der samlet set tale om et tilfreds­stillende resultat. Kvartalsrapporten kan findes på By & Havns hjemmeside.

  • Budgettering, risikostyring og rapportering af anlægsinvesteringer da By & Havn i de kommende år får en større anlægsportefølje og har som fokusområde, at arbejde med styrket risikostyring og opnå større budgetsikkerhed og en forbedret rapportering.

  • Overdragelse af Holmens civile vandarealer fra Kystdirektoratet til By & Havn

  • Temaer til nærmere analyse i arbejdet med forretningsstrategi 2024-2027