Nyt fra bestyrelsen – 4. november 2021

5. november 2021

Nyt fra bestyrelsen - 4. november 2021

By & Havns bestyrelse har på sit møde 4. november 2021 bl.a. behandlet:

  • By & Havns kvartalsrapport for 3. kvartal 2021
  • Budgetretningslinjer for 2022
  • Indsatser for social bæredygtighed i By & Havns udviklingsområder, b.la. midlertidige ungdomsboliger og boliger til hjemløse