Nyt fra bestyrelsen – 24. marts 2021

1. april 2021

Nyt fra bestyrelsen - 24. marts 2021

By & Havns bestyrelse har på sit møde 24. marts 2021 bl.a. drøftet:

By & Havns bestyrelse har på sit møde 24. marts 2021 godkendt By & Havns årsrapport for 2020 inkl. CSR-rapport (se særskilt pressemeddelelse).

Derudover drøftede bestyrelsen bl.a. rammerne vedr. etablering af ny containerterminal i Ydre Nordhavn, samt rammerne for etablering af landstrøm til krydstogtskibe i Københavns Havn.

Endvidere drøftede og godkendte bestyrelsen en række salgssager. De konkrete salgssager vil blive offentliggjort på et senere tidspunkt.