Ny kunstgræsbane indviet i Ørestad

BEMÆRK:


Dette nyhedsbrev stammer fra By & Havns arkiv.
Nyhedsbrevet blev udgivet den 07. juli 2022.
Indholdet kan være forældet men var gældende på udgivelsestidspunktet

7. juli 2022

Ny kunstgræsbane indviet i Ørestad

For nylig blev dørene til Ørestad IF’s nye midlertidige kunstgræsbane indviet til stor glæde for de mange fodboldglade sjæle i Ørestad. Den nye bane skal imødekomme et stort behov for flere idræts- og fodboldfaciliteter, og er samtidig et udtryk for et spirende idræts- og foreningsliv i Ørestad.        

I Ørestad stiger befolkningstilvæksten og interessen for fodbold, og det har skabt et øget behov flere faciliteter, da der ofte er trængsel på de to eksisterende baner i Ørestad. Derfor var det også en glædens dag, da Ørestads nye kunstgræsbane, som er placeret på Hannemanns Allé overfor Royal Arena på den tidligere By & Havn parkeringsplads, blev indviet.

Hannemanns Alle23

Den nye bane, som er etableret på blot tre uger, skal øge banekapaciteten og bidrage positivt til et i forvejen sundt foreningsliv i bydelen, hvor Ørestad IF løbende oplever fremgang i medlemstallet. Kunstgræsbanen bliver allerede i løbet af efteråret 2022 suppleret af en række andre streetfaciliteter, som skal imødekomme et generelt behov for flere idrætsfaciliteter i bydelen.   

Udviklingschef i By & Havn, Per Schulze, glæder sig over at den tidligere parkeringsplads i de kommende år kommer til at bidrage til bydelens idrætsliv.   

I By & havn ser vi det som en af vores mest fornemme opgaver at fremme initiativer, der kan være med til at sikre et sundt og aktivt idræts- og foreningsliv med plads til fællesskaber og nærvær. Derfor er jeg glad for at lokale foreninger, med Ørestad IF i spidsen, har bidraget med sparring og ideer til de midlertidige faciliteter, da inddragelsen er så vigtig for at den lokale forankring sikres og for at området kan blive en succes.

Udviklingschef Per Schultze, By & Havn.

By & Havn har stillet arealet på Hannemanns Allé til rådighed i tre år frem til marts 2025, og sørger i den forbindelse blandt andet også for indhegning af banen, containere til udstyr og den generelle affaldshåndtering, inden at arealet skal bebygges. Selve tilblivelsen af kunstgræsbanen er initieret af Ørestad IF, der har fået bevilliget penge af Københavns Kommune til at anlægge banen.

Det er planen, at det samlede areal på Hannemanns Allé bliver fyldt med street- og idrætsfaciliteter i løbet af anden halvdel af 2022. Udover at de midlertidige faciliteter skal dække et akut behov hos de lidt større børn og unge i bydelen, er det også tanken, at de midlertidige streetfaciliteter skal fungere som et slags ’forsøgslaboratorie’ for de streetfaciliteter, der skal være en del af Ørestad Idrætspark, så faciliteterne potentielt kan genbruges.

Ørestad Idrætspark udvikles frem mod 2026 på området bag Vestamager Metrostation med fodboldbaner og streetfaciliteter, og har et særligt fokus på at tiltrække og fastholde børn og unges tilknytning til fritidsaktiviteter og foreningslivet i Ørestad.