Fællesskaber og partnerskaber i Nordhavn

By & Havn udvikler Nordhavn. Den overordnede vision for Nordhavn er, at det skal være fremtidens bæredygtige bydel i København.

En bæredygtig by handler ikke kun om miljømæssig ansvarlighed, men også om værdiskabelse og social diversitet. Nordhavn skal ånde af liv. Her skal være en alsidigt byliv med et væld af forskellige aktiviteter og et bredt udbud af butikker, kultur og fritidsaktiviteter. 

By & Havn bruger i høj grad indgåelse af partnerskaber som et værktøj, og vi understøtter og fungerer som fødselshjælper for en lang række initiativer i bydelen. Her kommer en præsentation af nogle af dem. 

Grundejerforeingssekretariatet i Nordhavn 

Grundejerforeningssekretariatet er etableret af By & Havn og har til formål at bistå grundejerforeningerne i Nordhavn med drift, vedligehold og udvikling af deres bykvarterer. I en opstartsperiode vil sekretariatet være fysisk placeret hos By & Havn på Nordre Toldbod 7. Når sekretariatet er tilstrækkeligt bæredygtigt, vil det fungere som et selvstændigt sekretariat med base i Nordhavn.
 
Grundejerforeningssekretariatet Nordhavns overordnede formål er at servicere Nordhavns grundejerforeninger og deres medlemmer. Sekretariatet varetager opgaver for grundejerforeningerne i form af:

  • Bestyrelseshåndtering
  • Assistance til drift, vedligeholdelse og udvikling af grundejerforeningernes arealer
  • Administration og aftaleindgåelse med eksterne leverandører
  • Iværksættelse af bylivsfremmende- og netværksskabende aktiviteter mv.

Handelsforeningen Århusgadekvarteret

Handelsforeningen er en sammenslutning af kommercielle aktører i området, der alle er med til at udvikle fremtidens Nordhavn og gøre visionen til virkelighed. Fælles for områdets butikker og spisesteder er et stort fokus på kvalitet, bæredygtighed og den gode oplevelse. 

Århusgadekvarteret udvikler sig hele tiden. Her åbner løbende nye spisesteder og specialvarebutikker, og områdets aktører arrangerer en lang række forskellige aktiviteter. 

Det er selskabet Nordhavn P/S, som udvikler detailhandlen i Århusgadekvarteret. Nordhavn P/S er ejet af By & Havn og NREP. Selskabet BRIQ fungerer som konsulenter på detailhandelsudviklingen.

Nordhavn I/F

Nordhavn Idrætsforenings formål er at styrke idrætten i Nordhavn med aktiviteter på landområderne, kajkanten eller i det våde element. Det sker ved at: 

  • Optage eksisterende idrætsklubber og oprette nye idrætsklubber i regi af Nordhavn I/F i overensstemmelse med lokale borgere og brugeres ønsker i Nordhavn
  • Udvikle og støtte idrætsaktiviteter indenfor rammen af Nordhavn I/F´s idrætsklubber
  • Fremme idrætspolitisk indflydelse og anlægsinvesteringer i Nordhavn

By & Havn ejer Konditaget og Kajakopbevaringen i P-hus Lüders. Aktiviteter og administration varetages af Nordhavn IF. 

På Nordhavn I/Fs hjemmeside kan du læse meget mere om foreningen samt om hvilke klubber og initiativer er medlemmer af Nordhavn I/F

EnergyLab Nordhavn

EnergyLab Nordhavn er et fireårigt projekt, der udvikler fremtidens energiløsninger. Projektet bruger Nordhavn som et levende storbylaboratorium og demonstrerer, hvordan man kan sammentænke el, varme, energieffektive løsninger og elektrisk transport i et intelligent, fleksibelt og optimeret energisystem. 

Foruden en lang række teknologiske løsninger, som er vigtige elementer i Nordhavns infrastruktur, er partnerskabet repræsenteret i Nordhavn i kraft af EnergyLab Nordhavn Showroom på Sundmolen. 

Projektets partnere er DTU, Københavns Kommune, By & Havn, Danfoss, HOFOR, Radius, ABB, Balslev, Nerve, METROTHERM, Glen Dimplex og PowerLab-faciliteterne. Projektet er støttet af EUDP og løber fra 2015-2019.​

EnergyLab Nordhavns hjemmeside fortæller meget mere om partnerskabet.