Bæredygtig byudvikling i Nordhavn

Selvom det blå vand omkranser Nordhavn på alle sider, så er den overordnede vision for bydelen grøn.

Nordhavn er fremtidens bæredygtige bydel i København, og her handler det ikke kun om at være miljøbevidst og bruge bæredygtige løsninger. Det handler også om at skabe en levende by, der er præget af værdiskabelse og social diversitet.

Danmark har i de sidste 40 år været internationalt kendt som et foregangssted for miljøbevidsthed, og hele verden har beundret den danske afkoblingshistorie, hvor det er lykkedes at sikre økonomisk fremgang samtidig med, at man har fastholdt energiforbruget og sænket udledningen af drivhusgasser markant. Det har været et foregangseksempel på, hvordan et fremtidigt bæredygtigt samfund kan se ud. 

I Nordhavn er denne tankegang ført helt ud i livet. Her er både byggerier og infrastruktur tænkt med bæredygtighed for øje, og infrastrukturen er på forhånd lavet som en naturlig åre, der skal gøre det muligt at komme hurtigt og miljøvenligt frem, uanset om man er på cykel eller med metro.

Nordhavn har som det eneste nye byudviklingsområde fået den højeste certificering i bæredygtighed – nemlig platin inden for certificeringssystemet DGNB. Det er lykkedes med et fast fokus på bæredygtighed, vedvarende energi, nye energiformer og optimal ressourceudnyttelse. Samtidig kræves det af bygherrerne, at deres byggerier certificeres efter DGNB-standarden med en målsætning om at opnå guld.

Nordhavn huser EnergyLab Nordhavn, der er et stort forsknings- og demonstrationsprojekt, som arbejder med fremtidens energiløsninger.

EnergyLab Nordhavn bruger hele området som et ”storskala-laboratorium”, hvor man kan eksperimentere, afprøve og vise en lang række innovative løsninger på, hvordan el, varme, energieffektive løsninger og elektrisk transport kan indgå i intelligente og fleksible energisystemer i byområder i fremtiden.

For eksempel er der i en række af Århusgadekvarterets boliger installeret særlige teknologiske løsninger, der optimerer energiforbruget og samtidig sender data retur til forskere, som arbejder med, hvordan fremtidens hjem i endnu højere grad kan indrettes med fokus på både komfort og lavt forbrug af varme og strøm.

I EnergyLab Nordhavn nedbrydes energibranchens traditionelle silotænkning, og her ses forsyning, forbrug, bygninger og by i ét samlet hele. Det skaber rum for intelligent energiudnyttelse og taler direkte ind i den overordnede version for Nordhavn.

Partnerskabet

EnergyLab Nordhavn er et partnerskab mellem By & Havn, Københavns Kommune og en række ledende teknologi- og energivirksomheder som DTU, HOFOR, Radius, ABB, Danfoss, Balslev, CleanCharge, Glen Dimplex og Metro Therm.

Foruden partnerskabets projekter har By & Havn taget initiativ til en lang række bæredygtige tiltag af både planmæssig, miljømæssig og social karakter:

  • Nordhavn er en fem-minutters-by. Det betyder, at der skal være korte afstande fra boliger og arbejdspladser til kollektiv trafik, cykelruter, butikker, institutioner osv.
  • I Nordhavn er bæredygtige trafikale løsninger blevet prioriteret. Det naturlige valg skal være at benytte cyklen, kollektiv trafik eller at bevæge sig til fods frem for at tage bilen.
  • Regnvandet bliver renset, så det kan ledes direkte i havnen i stedet for i kloakken. I mange af Nordhavns byggerier er der centralt affaldssug. Det betyder, at der kører langt færre støjende og forurenende skraldebiler i boligområderne.
  • I nærgenbrugsstationen i Århusgadekvarteret kan kvarterets beboere bytte brugte ting med naboen, bortskaffe affald på en bæredygtig måde og lære om ressourcer.
  • Århusgadekvarterets gamle bygninger, siloer og kajanlæg skaber i samspil med de nye byrum, byggerier og brygger en fremsynet bydel med tydelige historiske spor. Det er bæredygtigt at bevare eksisterende bygninger og styrker områdets identitet
  • En vigtig del af et socialt bæredygtigt byområde er udviklingen af et lokalt foreningsliv. By & Havn har fx været en bærende kraft i etableringen af Nordhavn IF, der er områdets lokale paraplyorganisation for forskellige typer af idrætsforeninger. I Nordhavn er der naturligt fokus på vandsportsaktiviteter
  • Nordhavn får et bæredygtigt handelsliv. Et lokalt handelsliv bidrager til et lavere transportbehov, da indkøb klares i nærområdet. Handelslivet bidrager endvidere til et attraktivt bymiljø og skaber liv i det offentlige rum.

  • I Århusgadekvarteret er der oprettet et særligt selskab, der udvikler detailhandlen med fokus på kvalitet og fødevarer. Butikker, caféer og restauranter opfordres til at bidrage til kvarterets bæredygtige profil i deres koncepter.