Forretningsområde: Nem og tryg parkering

By & Havn sikrer gennem planlægning, at parkeringsløsninger er tænkt ind fra starten i udviklingen af nye bykvarterer. Dette gøres ud fra et perspektiv om helhedsorienteret og fremsynet byudvikling, hvor både klima, miljø og livet i bykvarteret prioriteres.

Når By & Havn opfører parkeringshuse, skal de være nemme at bruge til hverdag, så kunder og borgere er tilfredse. Det formål går godt i spænd med, at By & Havn har indflydelse på designet af bykvartererne og infrastrukturen, så der skabes sammenhæng i byen og det daglige flow.

Rammerne for parkering bliver defineret i Københavns Kommunes kommuneplan og lokalplanerne, dvs. overordnede parkeringsnormer og forhold omkring parkeringsarealers placering i byrummet. For By & Havn er etablering af de parkeringspladser, som lokalplanerne foreskriver, en forudsætning for realisering af de planlagte bykvarterer.

Nem og tryg parkering i parkeringshuse, der er en del af det lokale hverdagsliv.

Parkeringsforretningens fokus er kundeoplevelser samt at være konkurrencedygtig og markedskonform med hensyn til priser, services og effektivitet.

Parkeringsforretningen i By & Havn skal i overensstemmelse med selskabets lovgrundlag være drevet på et forretningsmæssigt grundlag.

By & Havn ejer og driver ved indgangen til 2024 i alt 13 parkeringshuse i Nordhavn og Ørestad med ca. 6.500 parkeringspladser. I 2023 har vi udbygget vores åbne ladenetværk. Det gør det lettere at være elbilbruger i bykvartererne.

Vi er bygherre ved opførelse af nye parkeringshuse i Nordhavn og Ørestad. Også her er design matterstilgangen central, og allerede ved design- og etableringsfasen er fokus på at begrænse ressourceforbruget, indtænke lokale energiløsninger og muligheden for at integrere andre funktioner. Et underjordisk parkeringshus har f.eks. større CO2-aftryk end et parkeringshus uden kælder. Parkeringshusene skal bidrage til at løse flere behov og være en del af det lokale hverdagsliv, f.eks. med grønne facader, muligheder for leg og aktivitet eller dagligdagsfunktioner til kvarteret som nærgenbrugsstationer og butikker.

Når parkeringshusene står færdige, er By & Havn ansvarlig for drift, renhold og vedligehold. Det er en ambition, at parkeringshusene understøtter bæredygtighedstiltag som delebilsordninger og samkørsel samtidig med, at pladsforbruget til parkering på gaden reduceres, så der er god plads også til cyklister og gående i bykvartererne.

Værdikæde for forretningsområdet Nem og tryg parkering

Udvalgte indsatser i 2023

  • Planlægningen af parkeringshuse i Ørestad med opførelse i 2024: Else Alfelt har fokus på CO2-reduktion ved trækonstruktion og på indretningsfleksibilitet, hvis behovet for parkeringspladser bliver mindre. Asger Jorn har ålegræs på facaden og rummer en nærgenbrugsstation og en taghave.
  • Opsætning af 86 ladepunkter i åbent ladenetværk, så der er i alt 242 ladepunkter. Ladepunkter i By & Havns parkeringshuse har i 2023 leveret nok strøm til at køre 175 gange rundt om jorden ved ækvator i en elbil.

Udvalgte indsatser i 2024

  • Fortsat udrulning af ladepunkter med en fordobling af det samlede antal i 2024.
  • Planlægning og forberedelse af parkeringsløsning i det kommende bykvarter Levantkaj.

Læs mere om ESG for By & Havns forretningsområder:

Gode bykvarterer

By & Havn skaber gode bykvarterer, hvor beboere og erhvervsliv trives, og hvor vi er fælles om pladsen, infrastrukturen og ressourcerne. Klik for at læse mere.

Attraktive lejemål

Havnens historiske bygninger og arealer udlejes med omhu og ansvarsbevidsthed, så virksomheder og brugere trives i velfungerende miljøer. Klik for at læse mere

Nem og tryg parkering

Nem og tryg parkering i anlæg, der er en del af det lokale hverdagsliv. Klik for at læse mere

En levende havn

Byens havn skal være en levende og sikker havn for alle med plads til fællesskaber, fritid og fragt. Klik for at læse mere

Stormflodssikring

Klimaudfordringerne nødvendiggør handling i dag. By & Havn bidrager til etablering af stormflodssikring af København mod nord og øst. Klik for at læse mere

Hent som PDF dokument:

By & Havns rapport for samfundsansvar og bæredygtighed - 2023