Midlertidige byrum på vej til Asger Jorns Allé

BEMÆRK:


Dette nyhedsbrev stammer fra By & Havns arkiv.
Nyhedsbrevet blev udgivet den 04. marts 2022.
Indholdet kan være forældet men var gældende på udgivelsestidspunktet

4. marts 2022

Midlertidige byrum på vej til Asger Jorns Allé

Langs Asger Jorns Allé bliver det første af flere midlertidige aktiviteter nu sat i gang. De første træer er netop ankommet, og inden længe kommer der også lysende bænke mellem træerne. Aktiviteterne, som løbende udvikles, skal fungere som samlingssted og indbyde til ophold, leg og fællesskab for områdets beboere og besøgende.    

I Ørestad Syd skal Asger Jorns Allé være områdets centrale hovedstrøg og livlige centrum med butikker, restauranter og med forskellige tiltag, der skal bidrage til et aktivt byliv, hvor beboere og besøgende kan samles. Indtil Asger Jorns Allé er færdigudviklet bliver det første af flere midlertidige aktiviteter nu sat i gang.

Asger Jorns Allé175

By & Havn har udviklet de midlertidige aktiviteter i samspil med engagerede lokale beboere, erhvervsdrivende og foreninger, der gennem en inddragelsesproces i efteråret 2021 bidrog med input, ideer og ønsker til typen af aktiviteter for både de midlertidige og de permanente byrum langs Asger Jorns Alle. Flere tilkendegav blandt andet, at de på både kort og lang sigt ønsker flere og bedre opholdsmuligheder samt mere beplantning langs alleen for at styrke naboskabet, stemningen og fællesskabet.

Byrummet bliver løbende udviklet  

I høj sol ankom de første træer i går til Asger Jorns Allé, og om 3-4 uger bliver runde lysende bænke også en del af byrummet, som løbende udvikles over den kommende tid. Amagers Skovhjælpere har lavet trækasserne til træerne ud af gamle europapaller.    

Adm. direktør i By & Havn, Anne Skovbro, glæder sig over udviklingen.

Med de midlertidige aktiviteter tager vi nu et vigtigt første skridt i udviklingen af Asger Jorns Allé. Vi skal med initiativerne afprøve, hvad der fungerer og ikke gør, så når vi skal etablere de permanente byrum, kan vi gøre det med udgangspunkt i bydelens behov for byliv og aktivitet. Og så skal der lyde en stor tak til de mange engagerede beboere, erhvervsdrivende m.fl., der har deltaget og givet værdifulde input til udviklingen af byrummene i efteråret 2021.

Adm. direktør Anne Skovbro, By & Havn.

De opsatte træer stammer fra et byrumsforsøg, som Københavns Kommune gennemførte i sommeren 2021 i Indre by, hvor biltrafikken blev reduceret til fordel for træer og bænke.

Asger Jorns Allé289

Fakta om udviklingsplanerne

  • Planerne for Asger Jorns Allé er at etablere en aktiv gade med plads til bevægelse, ophold, caféliv, kulturelle aktiviteter og andre bylivsskabende tiltag.
  • Anlæg af de permanente byrum afventer at byggerierne på nordsiden bliver færdigbygget.
  • Det første byrum, der etableres, bliver formentligt Asger Jorns Plads, der kommer til at ligge ved det kommende Byens Hus for enden af Asger Jorns Allé ud mod Kalvebod Fælled.
  • Etableringen af Asger Jorns Plads vil gå i gang samtidig med, at Byens Hus færdiggøres.
  • Det forventes, at Byens Hus står færdig i begyndelsen af 2025.
  • De øvrige permanente byrum etableres i takt med, at byggerierne bliver færdige.