Udbud og entrepriser

Herunder kan du finde materiale om aktuelle, kommende og gennemførte udbud på anlæg af Lynetteholm. 

Lynetteholm er Københavns nye halvø og stormflodssikring, der skal etableres ved opfyld af genbrugsjord fra København og omegns anlægsprojekter.  

Vi vil løbende opdatere denne udbudsside, i takt med at vi sender entrepriser i udbud og indgår endelige kontakter med entreprenører.

Opdateret oktober 2023

 

Gennemførte udbud 2023
(under opdatering)

 • Den 31. marts 2023 blev udbud af Lynetteholms Fase 2 sendt i prækvalifikation. Du finder nyhed om prækvalifikationen her
 • By & Havn skrev kontrakt med Per Aarsleff A/S den 24. oktober 2023. 

Få overblik over det samlede anlægsprojekt her.

 

Gennemførte udbud 2021

Hovedentreprisekontrakt – Entreprise E1

Anlæg af Lynetteholmen – Fase 1 område

Entreprisen indeholder (ikke udtømmende beskrivelse):

 • Afgravning blødbund samt klapning
 • opfyldning med sand i afgravningsområde
 • etablering af sydøstlig dæmning
 • etablering af Sydlig kaj (ekskl. slutbelægning) samt afvanding
 • etablering af vejdæmning nord for Sydlig kaj (ekskl. vejkasse/vejafvanding)
 • etablering af intern dæmning mellem Fase 1 og Fase 2 driftsopfyldning
 • uddybning af sejlrenden til Prøvestenen, Svælget, etablering af midlertidig pumpestation og udløbsledning, mv.

Den valgte entreprenør var Per Aarsleff A/S

Kontraktindgåelsen er godkendt af By & Havns bestyrelse den 9. december 2021.

Hovedentreprisekontrakt – Entreprise E5

Anlæg af Lynetteholmen – Adgangsvej og modtageanlæg 

Entreprisen indeholder (ikke udtømmende beskrivelse):

 • Etablering af jordmodtageanlæg (inkl. vejebod, belægninger, el- og belysningsarbejder samt vand- og elforsyning mv. til administrationsbygning mv., ekskl. selve administrationsbygning)
 • etablering af fangedæmning foran B&W dok
 • etablering af dæmning og klapbro ved Margretheholms Havn
 • etablering af dæmning over Prøvestenskanalen inkl. rørgennemføring
 • etablering af adgangsvej til og fra Prøvestensbroen til jordmodtageanlægget samt vejafvanding og vandforsyning mv.
 • etablering af signareguleret kryds og vejbelysning, mv. 

Den valgte entreprenør var Munck Havne & Anlæg A/S

Kontraktindgåelsen er godkendt af By & Havns bestyrelse den 9. december 2021.