Udbud og entrepriser

Herunder kan du finde materiale om aktuelle, kommende og gennemførte udbud på anlæg af Lynetteholm. 

Lynetteholm er Københavns nye halvø og stormflodssikring, der skal etableres ved at opfylde et areal ud for Trekroner i Københavns Havn. Det samlede anlægsprojekt har By & Havn opdelt i syv entrepriser, hvoraf to af entrepriserne er gennemført på nuværende tidspunkt (E1 og E5).

Vi vil løbende opdatere denne udbudsside, i takt med at vi sender flere entrepriser i udbud og indgår endelige kontakter med entreprenører.

Opdateret den 25-11-2022

 

Kommende udbud

 • Udbud af Lynetteholms Fase 2 er under udarbejdelse og forventes at blive sendt i prækvalifikation primo 2. kvartal 2023. 

Få overblik over det samlede anlægsprojekt her.

 

Gennemførte udbud

Hovedentreprisekontrakt – Entreprise E1

Anlæg af Lynetteholmen – Fase 1 område

Entreprisen indeholder (ikke udtømmende beskrivelse):

 • Afgravning blødbund samt klapning
 • opfyldning med sand i afgravningsområde
 • etablering af sydøstlig dæmning
 • etablering af Sydlig kaj (ekskl. slutbelægning) samt afvanding
 • etablering af vejdæmning nord for Sydlig kaj (ekskl. vejkasse/vejafvanding)
 • etablering af intern dæmning mellem Fase 1 og Fase 2 driftsopfyldning
 • uddybning af sejlrenden til Prøvestenen, Svælget, etablering af midlertidig pumpestation og udløbsledning, mv.

Link til diverse udbudsmaterialer: 
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/eba77167-83be-4f1b-9bd1-37f713b99c4d/publicMaterial

Den valgte entreprenør er Per Aarsleff A/S

Kontraktindgåelsen er godkendt af By & Havns bestyrelse den 9. december 2021.

Hovedentreprisekontrakt – Entreprise E5

Anlæg af Lynetteholmen – Adgangsvej og modtageanlæg 

Entreprisen indeholder (ikke udtømmende beskrivelse):

 • Etablering af jordmodtageanlæg (inkl. vejebod, belægninger, el- og belysningsarbejder samt vand- og elforsyning mv. til administrationsbygning mv., ekskl. selve administrationsbygning)
 • etablering af fangedæmning foran B&W dok
 • etablering af dæmning og klapbro ved Margretheholms Havn
 • etablering af dæmning over Prøvestenskanalen inkl. rørgennemføring
 • etablering af adgangsvej til og fra Prøvestensbroen til jordmodtageanlægget samt vejafvanding og vandforsyning mv.
 • etablering af signareguleret kryds og vejbelysning, mv. 

Link til diverse udbudsmaterialer: 
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/5ace40f9-82cb-4418-9a9b-0b98b9425bc0/publicMaterial

Den valgte entreprenør er Munck Havne & Anlæg A/S

Kontraktindgåelsen er godkendt af By & Havns bestyrelse den 9. december 2021.