Dokumenter og fotos

I By & Havns mediearkiv finder du forskellige rapporter og dokumenter, som handler om anlæggelsen af Lynetteholm. Du finder også en mappe med visualiseringer af projektet, som kan anvendes fx til pressebrug.

Indhold i mediearkivet:

  • Diverse visualiseringer
  • Rapporten: Lynetteholm - Frigivelse af næringsstoffer ved klapning. Redegørelse for den valgte tilgang (Rambøll)
  • Rapporten: Lynetteholm - Miljøkonsekvensrapport (Rambøll)
  • Rapporten: Lynetteholm - Tillæg til miljøkonsekvensrapport - uddybning af sejlrende og klapning af havbundsmateriale (Rambøll)
  • Rapporten: Independent review of the Hydrodynamic Studies on the impact of Lynetteholm on exchange of water and salt through Øresund (Deltares)
  • Foreløbigt svarskrift i retssagen om Lynetteholm (Klimabevægelsen mod Transportministeriet og By & Havn) (Bech Bruun)
  • Holdningsanalyse til Lynetteholm (Kantar Public) 
  • Notatet: Algeforekomster ved Mosede Strand (DHI)
  • Politisk aftale: Tilpasning af Lynetteholm og forundersøgelse af stormflodssikring

Gå til By & Havns mediearkiv