Kultur- og Fritidsforvaltningen åbner Bylivskontor i Ørestad

10. september 2021

Kultur- og Fritidsforvaltningen åbner Bylivskontor i Ørestad

I slutningen af september bliver der liv i både lokalerne på 5. sal i Bjerget og i Ørestads byrum, når Københavns Kommune rykker ind med medarbejdere fra ’Kultur S, Havne- og byliv’ og starter Ørestads Bylivskontor.

Kultur S hører under Kultur- og Fritidsforvaltningen og skal i Ørestad arbejde med at skabe flere kulturelle aktiviteter, nye partnerskaber og mere liv i bydelens byrum.

Bylivskontoret i Bjerget i Ørestad City skal også fungere som en forpost for Kultur- og beboerhuset ’Byens Hus’, som skal bygges i Ørestad Syd for enden af Asger Jorns Allé. Byens Hus forventes klar til brug i 2024, og indtil da skal Kultur S være med til at skabe rammerne for nogle af de aktiviteter, som på sigt skal finde sted i Byens Hus.

At skabe netværk og nye samarbejder er et vigtigt formål med bylivskontoret, der rækker ud til alle Ørestads aktører:

Vi vil gerne både bakke op om eksisterende initiativer og være med til at udvikle nye. Tag fat i os, hvis du har en god ide til et kultur- eller idrætsarrangement – så kan vi hjælpe med at sætte i værk.

Rune Høyrup Lauridsen, leder af Kultur S, Havne- og Byliv.

By & Havn ser frem til, at bylivskontoret åbner i Ørestad:

Vi er meget glade for, at Kultur S’ bylivskontor nu åbner i Ørestad. Byens Hus skal vi desværre vente på lidt endnu, men indtil det står der, er det fantastisk, at lokalerne i Bjerget kan danne ramme for forskellige kulturelle aktiviteter og nye møder mellem Ørestads aktører.

Udviklingschef i By & Havn, Per Schulze.

Bjerget

Ørestads Bylivskontor åbner den 20. september, men allerede til Ørestad Kulturdag den 11. september, kan du møde medarbejderne fra Kultur S.

larmer

Ørestad Kulturdag 2021 – ØRESTAD LARMER REMIX

Skal du til ØRESTAD KULTURDAG i morgen?

I år skrues der op for musikken, når Ørestads årlige folkefest finder sted på lørdag den 11. september. I år finder festen sted i Arenakvarteret ved Kalvebod Fælled Skole. Alle er velkomne!

Du kan både opleve et kæmpe musikprogram, forestilling med GLiMT Amager og et stort lokalt madmarked.

Ørestad Kulturdag er et gratis arrangement, som er arrangeret og betalt af grundejerforeningerne i Ørestad med støtte fra Amager Vest Lokaludvalg.

Vi ses i Arenakvarteret!