Invitation til nabomøde og juleglögg på Sundmolen

29. november 2021

Invitation til nabomøde og juleglögg på Sundmolen

Den 13. december kl. 17-18:30 slår By & Havn dørene op til endnu et nabomøde om Sundmolen, hvor man kan møde sine naboer og høre sidste nyt om udviklingen af Sundmolen. Hør blandt andet om et nyt byrum under metrohøjbanen, og hvordan der er fulgt op på input fra sidste nabomøde.

I oktober kunne vi for første gang efter coronanedlukningen invitere indenfor til et fysisk nabomøde, hvor ca. 40 af Sundmolens beboere mødte op. Der blev blandt meget andet talt om midlertidige byrum, følgegrupper, sikkerhed, Det grønne loop og affaldssug. Præsentationen fra mødet kan ses her.

Der var høj aktivitet med mange spørgsmål og input til store og små ændringer på Sundmolen. Det har bl.a. ført til, at der er blevet opsat lys på pakhus 47, så man sikkert og trygt kan komme fra parkeringshuset i pakhus 52 til sin bolig.

Ingvar Sejr Hansen, der er udviklings- og salgsdirektør i By & Havn, siger:

Jeg ser frem til igen at mødes om Sundmolen og håber på både gensyn og nye ansigter. Vi ønsker at skabe et godt og konstruktivt samarbejde med beboerne omkring udviklingen af Sundmolen, og de lokale input er vigtige, for at vi kan bidrage til et godt hverdagsliv på Sundmolen.

Udviklings- og salgsdirektør Ingvar Sejr Hansen, By & Havn

Denne gang vil der også være en repræsentant fra Københavns Kommune til stede, som vil kunne svare på spørgsmål om trafik.

Program: 

I anledning af julemåneden byder vi på et glas glögg og en julekage samt kaffe, the og vand. 

17:05 Oplæg fra By & Havn

Ingvar Sejr Hansen, der er udviklings- og salgsdirektør hos By & Havn, giver en status på udviklingen af Sundmolen. Han vil blandt andet følge op på, hvilke tiltag der er sat i gang siden sidste nabomøde og fortælle om et nyt byrum, der bliver udviklet under metrohøjbanen sammen med elever fra CIS og Randersgade Skole. Han vil også komme omkring den seneste udvikling af bl.a. infrastruktur, pakhusene og affaldssug. 

17:35 Spørgsmål og debat i plenum

Ingvar sejr Hansen vil sammen med medarbejdere fra By & Havn og Københavns Kommune besvare spørgsmål fra salen. 

18:25 Tak for i aften og god jul 

 

Nabomødet finder sted i pakhus 54, Orient Plads 1, 2. sal mandag den 13. december kl. 17-18:30. Tilmelding sker via Billetto senest onsdag den 8. december.