Invitation til havneseminar: Sammen om sikkerheden

18. marts 2021

Invitation til havneseminar:
Sammen om sikkerheden

Deltag i forårets digitale havneseminar om sikkerheden og sommersæsonen i Københavns Havn. Giv blandt andet dit besyv med til flere sikkerhedstiltag i havnen og bliv opdateret på det nye havnereglement, der definerer reglerne og mulighederne for livet i havnen. Det sker den 25. marts kl. 19-21 på zoom.

Sommeren står for døren og havnens magnetiske tiltrækningskraft på københavnerne stiger i takt med varmegraderne. Om sommeren udfolder livet sig i det blå byrum med kajakker, badende, roere, SUP’ere, havnebusser, kanalrundfarter osv. Det skaber glæde og gode oplevelser, men til tider giver den høje aktivitet også udfordringer for sikkerheden og trygheden.

Reglerne i havnereglementet sætter rammerne for, hvordan havnen må anvendes, så sikkerheden kan opretholdes. Det understøttes af skiltning, bøjeafmærkninger og indretningen af de fysiske forhold. Men i sidste ende er sikkerheden i havnen et fælles ansvar, hvor hensynet til hinanden og den gode havnekultur er afgørende.

Derfor er temaet på forårets havneseminar: Sammen om sikkerheden.

På havneseminaret vil der blive præsenteret en status på havnens udvikling og hvilke planer, der ligger forude.

By & Havn vil blandt andet fortælle om det nye partnerskab med WWF Verdensnaturfonden, som sætter fokus på livet under vandoverfladen og om den superlokale vejrstation ved Slusen. Ligeledes vil Lynetteholms indvirkning på sejladsforholdene og havnen blive gennemgået.

image001

I år byder sommeren også på et nyt havnereglement, der sætter rammerne for reglerne og mulighederne i havnen. By & Havn vil introducere det nye reglement, og hvilken betydning det får for livet og sikkerheden i havnen. Ændringerne i havnereglementet er blandt andet blevet til på baggrund af dialog med mange af havnens aktører, der har haft ønsker til både sikkerhedstiltag og nye muligheder for rekreativ udfoldelse.

Som sidste punkt på havneseminaret inviterer Københavns Kommune og By & Havn alle deltagere til at drøfte sikkerheden i havnen.

Et tidligere havneseminar har blandt andet bidraget til et idékatalog med tiltag, der kan forbedre den trafikale sikkerhed i havnen. Nogle af forslagene er implementeret i det nye havnereglement, mens der arbejdes videre med andre af ideerne sammen med forskellige relevante partnere, herunder Københavns Politi, Hovedstadens Beredskab og nogle af havnens aktører.

Vi håber derfor på et lige så stort engagement og mange gode bidrag til dette havneseminar, så vi sammen kan skabe en sikker havn.

Havneseminaret afholdes digitalt den 25. marts 2021 kl. 19-21 på Zoom. Deltagelse kræver ikke tilmelding men sker ved at følge dette link, som er aktivt fra kl. 18:50.

Program:

  • Velkommen Per Schulze, udviklingschef i By & Havn
  • Lynetteholm: Hvad betyder Lynetteholm for havnen? Oplæg ved Anne Skovbro, adm. direktør i By & Havn
  • Nyt havnereglement i 2021: et nyt havnereglement træder i kraft til sommersæsonens start og sætter nye rammer for mulighederne og reglerne i havnen. Oplæg ved Jan Bruun Jensen, projektleder i By & Havn
  • Tiltag for sikkerhed og tryghed: Københavns Kommune og By & Havn inviterer til drøftelse af sikkerheden i havnen. Oplæg og break-out rooms ved Mikkel Krogsgaard Niss, specialkonsulent i Københavns Kommune
  • Tak for i dag

Om havneseminaret:

I 2019 lancerede By & Havn en ny strategi for udviklingen af den rekreative havn, som blandt andet satte fokus på et tættere samarbejde med brugere og aktører om udviklingen af havnen. Hver type af bruger er ekspert på sit område og har en erfaring og viden fra havnen, som kan bidrage til udviklingen. Derfor er havneseminarerne opstået som en tilbagevendende begivenhed to gange årligt.

På havneseminarerne deler By & Havn den seneste viden fra havnen, og forskellige temaer kan blive vendt og debatteret. Formen på seminarerne varierer fra gang til gang, men vil typisk bestå af en blanding af information, videndeling, debat, workshops og netværk.