Invitation: informationsmøder om miljøvurderingen af Lynetteholm

21. december 2020

Invitation: informationsmøder om miljøvurderingen af Lynetteholm

Tirsdag den 5. januar 2021 inviterer By & Havn til tre digitale informationsmøder om miljøkonsekvensrapporten for Lynetteholm, som er i høring frem til den 25. januar 2021. Møderne vil give et indblik i den omfattende rapport og eksperterne bag vil stille deres viden til rådighed for spørgsmål.

Miljøvurderingen for Lynetteholm er sendt i offentlig høring af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen frem til den 25. januar 2021. På den baggrund inviterer By & Havn til tre digitale informationsmøder den 5. januar 2021, hvor By & Havns fagfolk og eksperterne bag den knap 700 sider lange miljøkonsekvensrapport stiller deres viden til rådighed. Det fortæller Anne Skovbro, adm. direktør i By & Havn:

Miljøkonsekvensrapporten er ganske omfattende, og det tager noget tid at tygge sig igennem de 684 sider og dertil kommer baggrundsrapporterne. Vi vil gerne vil gøre det nemmere for københavnerne og andre aktører at få indblik i de konsekvenser, der er ved at etablere Lynetteholm – gode som dårlige. Derfor inviterer vi til tre digitale informationsmøder på den anden side af jul, så man kan få indblik i rapporten og få afklaret sine spørgsmål, inden man eventuelt afgiver et høringssvar til styrelsen.

Anne Skovbro, adm. direktør i By & Havn.

Siden miljøkonsekvensrapporten for Lynetteholm blev sendt i offentlig høring, har By & Havn holdt dialogmøder om rapporten med en lang række af organisationer og aktører, der har særlige interesser i etableringen af Lynetteholm. Forinden har der været følgegruppemøder, workshops, borgermøde og en første høring.

Den 5. januar rækkes der igen ud til alle københavnere og andre interesserede, som et led i at sikre at beslutningen om Lynetteholm træffes på et oplyst grundlag.

Visualisering af 'det lange kig' med Øresundsbroen i baggrunden fra Lynetteholm

Deltag i møderne ”live” eller se dem, når du vil

De tre digitale informationsmøder er inddelt i temaerne: sejladsforhold, jordtransport samt Klimasikring, natur og miljø. Det er de tre temaer, der hidtil har været størst offentlig interesse for.

Informationsmøderne bliver live-streamet til Facebook og man kan deltage i et enkelt møde eller i dem alle. Deltagelse kræver ikke tilmelding, men blot at man går ind på By & Havns Facebookside, hvorfra der bliver livestreamet. Møderne bliver optaget og lagt på By & Havns hjemmeside, så de også kan ses efterfølgende.

Program:

  • Kl. 16-17:30    Sejladsforhold
  • Kl. 18-19:30    Klimasikring, natur og miljø
  • Kl. 20-21:30   Jordtransport

Informationsmøderne indledes af et generelt oplæg om miljøvurderingen og det pågældende tema. Derefter kan der stilles spørgsmål på Facebook eller via e-mail. Journalist Camilla Thorning er vært og vil guide igennem aftenens tre møder.

På møderne kan der hverken blive truffet beslutninger eller ændret forhold i miljøvurderingen, ligesom man heller ikke kan afgive sit høringssvar. Høringssvar skal sendes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen som er myndighed på miljøvurderingen.

Visualisering - skovbrynet i det foreslåede kystlandskab på Lynetteholm

I stedet bidrager de tre møder med viden om miljøkonsekvensrapporten, hvor By & Havn og eksperterne der er involveret i rapporten vil gøre sit bedste for at belyse miljøvurderingen og de spørgsmål, der måtte være dertil.

Læs mere om miljøvurderingen og høringen og hent faktaark om de tre temaer på https://byoghavn.dk/lynetteholm/hoering-om-lynetteholm/

Rapporten, der indledes af et kortere ikke-teknisk resumé, samt baggrundsrapporterne kan læses på TBSTs hjemmeside: https://tbst.dk/da/lynetteholm

Visualisering: Kig ud over vandet fra Lynetteholm

Fakta: om miljøkonsekvensrapporten

Formålet med miljøkonsekvensrapporten er at belyse, hvilke påvirkninger på omgivelserne det vil have at etablere Lynetteholms landareal.

Miljøkonsekvensrapporten er afgrænset til at omhandle emnerne: Nyt landområde i Københavns Havn til stormflodssikring med overskudsjord fra byggepladser, Lynetteholms udstrækning og placering, etableringen af et kystlandskab mod øst samt adgangsvejen for transport af jord til Lynetteholm og det anlæg, der skal modtage jorden fra byggepladser.

Dermed konkretiseres planerne for Lynetteholms præcise placering i Københavns Havn, udformningen af det nye stykke land, og hvordan etableringen vil foregå. Miljøundersøgelser af Lynetteholms infrastruktur m.v. vil først ske i en senere fase.

Fakta: Sådan indsendes høringssvar

Høringssvar kan indsendes mellem den 30. november 2020 og den 25. januar 2021 til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, der er myndighed på miljøkonsekvensrapporten, via denne hjemmeside:https://tbst.dk/da/lynetteholm.