Informationsmøde om Kronløbsøen

7. juni 2019

Informationsmøde om Kronløbsøen

Onsdag den 19. juni kl. 17.30 holder Projektselskabet Kronløbsøen og entreprenørvirksomheden NCC åbent informationsmøde om den kommende ø, Kronløbsøen, der bliver etaberet i Kronløbsbassinet mellem Fortkaj i Århusgadekvarteret og Sundkaj på Sundmolen.

Informationsmødet er målrettet naboer og andre nysgerrige sjæle, der ønsker at blive klogere på projektet. Mødet handler både om det færdige projekt og processen frem mod ultimo 2023, hvor øen står færdig. Der bliver mulighed for at stille spørgsmål til de kommende byggeaktiviteter og få indsigt i den ambitiøse byggeopgave, der vil præge Indre Nordhavn de kommende år.

TID: 19. juni 2019 fra kl. 17.30-19.00
STED: COBE Architects, Orientkaj 4, 2150 Nordhavn

Program

  • 17.30 En helt ny ø er på vej til Indre Nordhavn. Velkomst og oplæg ved Jens Damgaard, direktør for Kronløbsøen Projekt P/S
  • 17.40 Arkitektur. Oplæg ved COBE
  • 17.55 Milepæle og byggeaktiviteter. Oplæg ved Martin Manthorpe, direktør for strategi og forretningsudvikling hos NCC
  • 18.15 Spørgsmål fra salen

Tilmelding

Senest mandag 17. juni på e-mail: info@kronlobsbassinet.dk, oplys venligst navn og antal personer.

Arbejdet er gået i gang

NCC begynder at etablere byggepladsen nu og det foregår blandt andet ved at ramme spuns.

Kronløbsbassinet lukkes med to tværvægge i stålspuns. Herefter fyldes bassinet op med sand, og byggegruben etableres i stålspuns. Selve nedbringningen af stålspuns foregår via vibrering og ramning, hvor spuns vibreres og rammes ned i jorden side om side og danner en væg. Herefter fyldes Kronløbsbassinet op med sand, og byggegruben etableres i stålspuns. Selve nedbringningen af stålspuns foregår via vibrering og ramning, hvor spuns vibreres og rammes ned i jorden side om side og danner en væg.

kronlob

Dette er et arbejde, der støjer og vibrerer, og vi foretager derfor ramningen i udvalgte tidsrum og i højest muligt tempo.

Entreprenøren begynder ramningen i denne uge (uge 23) og regner med at være færdige inden for fem måneder. Det vil sige omkring den 1. november 2019.

Hvis du har spørgsmål til byggeprocessen, bedes de stilles til info@kronlobsbassinet.dk.

Kort om projektet

Kronløbsøen er et forbindelsesled hen over Kronløbsbassinet. Med broforbindelser til både Århusgadekvarteret og Sundmolen bliver Kronløbsøen en vigtig trædesten for Nordhavn, der bliver både fortættet og forbundet med en række nye offentlige by- og havnerum. Kronløbsøen vil rumme 25.000 kvadratmeter bolig- og erhvervsbyggeri, der bliver opført i seks separate bebyggelser formet som en karré omkring et indre gårdrum. Øen etableres på en base med underjordisk parkeringshus i fire etager – beliggende under vandoverfladen. Parkeringshuset får plads til 1.100 biler.