I dag lukkede Stigbordene delvist – men der er stadig fri passage

6. maj 2019

I dag lukkede stigbordene delvist - men der er stadig fri passsage

I sommeren 2018 blev stigbordene i Sydhavnen afspærret af sikkerhedsmæssige hensyn. Desværre var det også til gene for de små fritidssejlere i havnen, og derfor har politiet og By & Havn i dialog med havnens brugere fundet en ny løsning for sommeren 2019, som holder sikkerheden i top uden at begrænse fritidssejlernes udfoldelse i havnen.

Stigbordene blev afspærret sidste sommer som følge af den tragiske vandscooterulykke for præcis to år siden. Det betød dog samtidig at mindre både var begrænset af slusens åbningstider og at kajakroere sommeren igennem benyttede overbæringen.

By & Havn, en borgergruppe og politiet har samarbejdet om at finde en mere lempelig løsning for sæsonen 2019, der opretholder fritidssejlernes muligheder i havnen samtidig med at sikkerheden holdes i top. Resultatet er, at en enkelt åbning i stigbordene holdes fri til gennemsejling, mens de øvrige lukkes. Det gør det muligt, for By & Havn at iværksætte en afspærring af stigbordene inden for en meget kort tidshorisont, hvis en vandscooter sejler ind i havnen. Løsningen er en forsøgsordning, der løber hen over sommersæsonen 2019, hvorefter den tages op til evaluering for at se, om den kan gøres permanent.

Det har været vigtigt for os at lytte til havnens brugere. Vi ønsker en havn der er så åben som muligt, mens sikkerheden fastholdes. Derfor er vi glade for at vi i fællesskab har kunnet finde en god løsning, som sikrer at der er åbent ved stigbordene så længe at reglerne overholdes. Vi håber, at løsningen i praksis kommer til at fungere godt for kajakker og småbåde - samtidig med at vi sikrer en tryg havn.

Kristian Wederkinck Olesen, kommunikationschef i By & Havn

I hele processen frem mod sommeren har der været en god dialog med et kontaktudvalg, bestående af en række repræsentanter for havnens brugere, som har hjulpet med forslag og råd til løsningen for sæsonen 2019.

Vandscootere og jetski kan lukke stigbordene igen

Én af forudsætningerne for at der er fri gennemsejling ved stigbordene denne sommer er, at der ikke kommer vandscootere og jetski ind i havnen.

Jonas Wybrandt, Københavns Politi, siger: ” Vi har haft en god dialog med brugerne af stigbordene og By & Havn, og vi håber, at tiltagene for denne sommer resulterer i, at vandscooterne og jetskiene bliver ude af havnen. Vi vil derfor også opfordre havnens brugere til at sprede budskabet om, at der kun skal en enkelt vandscooter i havnen til at ødelægge sæsonen for alle andre.”

Forudsætninger for aftalen

  • By & Havn har opsat yderligere skiltning ved indsejlingen til havnen om, at man ikke må sejle med vandscooter.
  • By & Havn kan under den maritime vagt, der slutter kl. 20 iværksætte en spærring af den åbne stigbord inden for en time.
  • By & Havn kan efter kl. 20 iværksætte spærring af den åbne stigbord som en prioriteret hastesag.