Høring om Lynetteholm

12. oktober 2019

Høring om Lynetteholm

By & Havn og Miljøstyrelsen har igangsat en offentlig høring om indkaldelse af idéer og forslag til anlæg af Lynetteholm.

Høringsperioden løber frem til fredag den 8. november 2019.

Høringen giver alle mulighed for at komme med input til selve projektet samt hvilke miljøpåvirkninger, der bør undersøges.

Det er Miljøstyrelsen, som er myndighed for VVM-undersøgelsen, og det er dem, man skal sende sine idéer og forslag til.

På hjemmesiden findes bl.a. forklaring på miljøvurderingen, et idéoplæg vedrørende Lynetteholm til download samt et notat om de planlagte undersøgelser.

Onsdag den 30. oktober kl. 18 – 20 holder By & Havn et debatmøde om Lynetteholm og stormflodssikring. Tilmelding til mødet skal ske senest onsdag den 23. oktober kl. 12.00 til PFI@byoghavn.dk.