Har du en god idé til havnen?

7. maj 2019

Har du en god idé til havnen?

By & Havn inviterer alle aktører til at byde ind med nye, spændende aktiviteter til Københavns blå byrum. Vi arbejder for en levende havn med en god balance af byliv, rekreative og kommercielle aktiviteter – og vi vil gerne have dig med.

I marts lancerede By & Havn en ny strategi for den rekreative del af havnen. En del af strategien er at skabe en levende havn sammen med brugerne. Derfor inviterer selskabet alle idérige hoveder til at byde ind med nye, spændende aktiviteter til Københavns blå byrum. Idémagerne kan være alt lige fra foreninger, virksomheder, enkeltpersoner til gud og hver mand. Det afgørende er, at man har den gode idé og en plan for, hvordan den bliver ført ud i livet.

Byd ind med dit projekt inden den 2. juni 2019.

De gode ideer skal søsættes

By & Havn ønsker at bidrage til nye aktiviteter og tilbud i havnen og vil gøre det nemmere for både eksisterende og nye aktører at søsætte projekter i det blå byrum. Derfor bliver der fremover inviteret til at byde ind med sine projektideer. Der vil være ansøgningsfrist hver anden måned og første frist er den 2. juni.

”Havnen er blevet et enormt aktiv for byen, og vi kan se på mængden af ansøgninger, vi løbende har fået ind de seneste år, at interessen for projekter og events i havnen er stærkt stigende. Vi vil gerne kunne levere mere på dette område og derfor er det nu tid til at sætte fokus på alle de gode idéer, som brugerne har. Derfor vil vi nu samle ansøgningerne i større puljer, så de ikke vurderes enkeltvis og ad hoc, men med et mere overordnet blik for den strategiske udvikling af havnen. Vi vil også meget gerne møde ansøgerne og bidrage med vores faglige viden om havnen ved at lave åbne kontortider, hvor man kan vende sin ansøgning, inden den sendes afsted”

Per Schulze, udviklingschef i By & Havn

Københavns Havn er byens blå byrum og i areal dobbelt så stor som Central Park i New York eller 13 gange større end Fælledparken, så der er rigeligt med plads til endnu flere spændende og rekreative projekter.

”Vi ser frem til at modtage en hel masse nye projekter og møde de mange aktører, som har lyst til at være med til at skabe endnu mere liv i havnen. Og så er vi glade for at kunne hjælpe. Hele dette projekt er både til fordel for ansøgerne, der får klarere linjer for, hvordan de skal søge, og jeg er helt sikker på at det skaber en bedre udvikling af havnen”, afslutter Per Schulze.

Sådan skal havnen udvikles

Der er allerede en lang række af aktiviteter i havnen, men mange af dem er koncentreret om inderhavnen i sommermånederne. By & Havn ønsker at sprede aktiviteterne ud til hele havnen og over hele året, så der bliver plads til flere aktiviteter.

By & Havn lægger i vurderingen af ansøgningerne vægt på, at aktiviteterne:

  • spreder byliv til hele havnen
  • fungerer hele året
  • inddrager en bred kreds af aktører
  • henvender sig til nye målgrupper i havnen
  • har en bæredygtig og inkluderende profil
  • rummer samskabende/brugerinddragende elementer.

Når By & havn har modtaget ansøgningerne, vil alle ansøgninger blive gennemgået og vurderet ud fra om projektet er realiserbart, hvor langt og hvor god ideen er samt i hvor høj grad projektet ligger i tråd med havnestrategiens målsætninger.

Tidsplan:

  • 2. juni: frist for indsendelse af ansøgninger
  • 1. juli: alle ansøgere får et endeligt eller foreløbigt svar

By & Havn forventer at nogle projekter vil kunne realiseres umiddelbart efter et positivt svar, mens andre vil kræve en tilpasning til havnens muligheder og vilkår, inden de lader sig realisere. Herunder må der også forventes en lidt længere proces for projekter, som indebærer, at der etableres fysiske anlæg.

  • 1. august: næste ansøgningsrunde