Gamle pakhuse i Nordhavn renoveres til attraktive kontorer

11. marts 2020

Gamle pakhuse i Nordhavn renoveres til attraktive kontorer

Fire store pakhuse i Nordhavn, som stammer fra tiden som frihavn, skal renoveres og omdannes til attraktive kontormiljøer med fællesskaber og bæredygtighed for øje. Pakhusenes historiske atmosfære bevares, og i videst muligt omfang vil kommende lejere blive inviteret med i renoveringsprocessen og kan få stor indflydelse på omdannelsen.

Varer fra nær og fjern blev i sidste århundrede læsset af på kajkanterne i Nordhavn og opbevaret i pakhuse og siloer, før de skulle fragtes videre til nye destinationer. Nordhavn er et gammelt industriområde med en lang historie som frihavn, og i mange år var det et vigtigt knudepunkt for handelen i København.

Pakhus0217-1600px

I dag er københavnerne flyttet ind i stedet for industrien, og området udvikles i dag til en bæredygtig bydel med boliger, erhverv, havnebad, butikker, idræt og kultur – men de gamle siloer og pakhuse bærer historien om fortidens Nordhavn med sig videre og er på den måde en vigtig kulturbærer i området. Af de fire pakhuse på Sundmolen er nogle af dem allerede delvist renoveret og udlejet til store virksomheder fra især design- og arkitektbranchen.

Bæredygtig omdannelse sammen med lejerne

De fire gamle pakhuse på Sundmolen i Nordhavn vil over de næste år blive renoveret og omdannet til attraktive kontormiljøer til udlejning. Det sker som led i By & Havns nye forretningsstrategi for de fire næste år, hvor man vil øge indtjeningen på udlejningsdelen i selskabet med 50 mio. kr.

Pakhus0260-1600px

Forretningsstrategien er fokuseret på at skabe mere bæredygtighed i byudviklingen, og ambitionerne for renoveringen af pakhusene er høje. I forbindelse med renoveringen søges pakhusene om muligt bæredygtighedscertificeret efter standarden DGNB.

Den historiske atmosfære, der følger med de gamle ejendomme, skal bevares, og der ses allerede eksempler i Nordhavn på, hvordan den opgave kan løses.

Interessen for de kommende kontorlejemål er stor, og der er dialog med flere lejere, som har udtrykt stor interesse for området og det at blive en del af det historiske fællesskab, som Sundmolen byder på.

Pakhusene i Nordhavn er en unik mulighed for kommende lejere til at få kontormiljøer, der emmer af Nordhavns særlige kultur og historie som industrihavn men med en ny indretning med nutidens krav til et moderne kontormiljø. I de andre pakhuse har vi samarbejdet med lejerne om omdannelsen. Det vil vi gerne prøve også at gøre i de næste faser, da det giver en samhørighed med området og dermed også blandt lejerne.

Henrik Steenstrup, direktør for Ejendomme & Byliv

Fællesskaber på tværs af virksomheder 

Selv om hvert kontorlejemål naturligvis skal passe til den enkelte lejer, har By & Havn fokus på at skabe en større helhed og dynamik lejemålene og lejerne imellem. Henrik Steenstrup siger:  

”Vi vil gerne skabe gode betingelser for et fællesskab mellem lejerne, og vi kan også se, at der er en stigende efterspørgsel på flerbrugerkontorer, hvor man deles om fælles faciliteter. Derfor er det en del af strategien for, hvordan vi udvikler pakhusene på Sundmolen, og vi er ved at undersøge mulighederne for en række forskellige tiltag som f.eks. fælles aktiviteter, fælleslokaler, kantineordning eller en fælles digital kommunikationsplatform.”

Forventningen er, at de 45.000 m2 står klar og er fuldt udlejet i 2023.

Pakhus0169-1600px

Fakta:

  • Fire gamle pakhuse på i alt 45.000 m2
  • Pakhusene blev opført i 50’erne
  • Ombygningen af alle fire pakhuse bliver gennemført i løbet af 2021-2022
  • Fuld udlejning af pakhusene forventes i 2023
  • Renoveringen af pakhusene forventes at kræve en investering i størrelsesordenen 300 mio. kr.
  • lejerne i pakhusene i dag er især design- og arkitektvirksomheder og tæller bl.a. COBE, Vilhelm Lauritzen Arkitekter, Gottlieb Paludan, Gubi og Lendager Group.
  • Hent By & Havns forretningsstrategi 2020-2023