Gå en tørskoet tur på havnens bund og lær om plante- og dyrelivet

11. maj 2022

Gå en tørskoet tur på havnens bund og lær om plante- og dyrelivet

Den 17. maj fejrer vi, at en ny kanal i Nordhavn er færdig og derfor inviterer vi nu københavnerne med ned på bunden af kanalen, inden den fyldes med vand. Kom og få en kop kaffe, bliv klogere på livet under vandoverfladen og tegn en hilsen til fiskene, der snart flytter ind.

Tirsdag efter storebededagsferien kan du gå en tur på bunden af Københavns Havn uden at få våde fødder. En ny kanal mellem Sundmolen og resten af Nordhavn er gravet ud, og derfor inviterer By & Havn til en gåtur på bunden af den fem meter dybe kanal, dagen inden vandet lukkes ind.

Nede i kanalen kan man lære mere om livet under havoverfladen og for børn og barnlige sjæle er det muligt at tegne en hilsen til fiskene på kanalvæggen. I løbet af ugen kan man se tegningerne forsvinde, når kanalen langsomt fyldes op med vand. Det tager cirka en uge før kanalen er helt fyldt med vand, og derefter skal afskærmningen ud til havnen fjernes.

På bunden af kanalen er der lagt et lag af grus og småsten, som skal bidrage til et rigt og sundt liv for dyr og planter under vandoverfladen. Det fortæller Ingvar Sejr Hansen, udviklings- og salgsdirektør i By & Havn:

Københavns Havn er verdensberømt, fordi den er så ren, at man kan bade i den, og havnen er fuld af liv langs kajkanterne – særligt i de måneder, vi er på vej ind i nu. Men der er også masser af liv under vandoverfladen, og sammen med WWF Verdensnaturfonden arbejder vi på at forbedre levevilkårene. Når der er sten og grus på bunden, beskytter det fiskeæg og småfisk, så de kan vokse sig store, før de svømmer ud i havnen og videre ud i havet.

Udviklings- og salgsdirektør Ingvar Sejr Hansen, By & Havn.

Kanalbunden ved Sundmolen er ikke udarbejdet i samarbejde med WWF Verdensnaturfonden, men blev planlagt inden partnerskabet mellem By & Havn og WWF Verdensnaturfonden blev etableret.

Program:

  • Drik en kop kaffe og tal med dine naboer
  • Sæt dit aftryk på kanalen og send en hilsen til fiskene. Vi pynter væggene med kridt, så vi kan byde fiskene velkommen
  • Lær om livet under vandoverfladen. Kig på plancher og tal med vores havneekspert

Det foregår tirsdag den 17. maj 2022 kl. 16-18 i kanalen på hjørnet mellem Glückstadtvej og Orientkaj.

For at komme ned på bunden af kanalen skal man gå fem meter ned ad en stejl vindeltrappe, som håndværkerne har brugt ifm. arbejdet. Alle skal bruge den samme trappe, så der kan være behov for lidt tålmodighed.

Alle er velkomne og arrangementet kræver ikke tilmelding. 

Fakta: Sammen om havet i havnen – et partnerskab mellem By & Havn og WWF

WWF Verdensnaturfonden og By & Havn lancerede i december 2021 et femårigt partnerskab, der med udgangspunkt i FN’s Verdensmål 14, Livet i Havet, skal forbedre levestederne for fisk og øge biodiversiteten i havnen. Partnerskabet indebærer en række konkrete udviklingsprojekter, hvor det første store naturforbedrende projekt var 50 biohuts/fiskebørnehaver, der blev hængt op på kajkanterne under vandet i juni 2021. I dag er der installeret næsten 100 biohuts i havnen, hvilket gør København til den havn i verden, hvor der er installeret flest biohuts.