Finurlige og kulørte oaser skal sætte farve på Asger Jorns Allé i nyt midlertidigt byrum

22. august 2022

Finurlige og kulørte oaser skal sætte farve på Asger Jorns Allé i nyt midlertidigt byrum

Det nye og midlertidige byrum er udformet som to kreative oaser, og skal med sit finurlige og farverige udtryk appellere til forbipasserende og indbyde til ophold og leg. 

I Ørestad Syd udvikler og ændrer Asger Jorns Allé løbende karakter i takt med at flere midlertidige tiltag flytter ind for at skabe en mere aktiv og spændende gade. Det første midlertidige byrum, som med træer og lysende bænke, blev stillet op i foråret, har for nyligt fået følgeskab af et nyt af slagsen.

Det nye byrum, som er etableret midt på Asger Jorns Allé, skal med sine multifunktionelle egenskaber indbyde til ophold og leg, og samtidig være med til at sætte kulør på gadebilledet med tydelige referencer i lys og farver til kunstneren Asger Jorns abstrakte univers.

Adm. direktør i By & Havn, Anne Skovbro, kalder de midlertidige byrum for vigtige i forhold til at finde den bedste indretning til, hvordan de permanente byrum skal indrettes, og fortæller samtidig, at borgerinddragelse er essentiel for at skabe de bedste bymiljøer.

- Ideen med at udvikle og etablere midlertidige byrum sammen med lokale borgere, er, at vi får afprøvet forskellige tiltag, der tager udgangspunkt i beboernes specifikke ønsker og behov. Det giver os et tydeligt billede af, hvad der fungerer og hvad der ikke gør. Og det er i samspillet, at vi skaber de bedste byrum- og miljøer, som tager afsæt i bydelens behov. Så inddragelsen og de input, vi får, er uvurderlig.

Adm. direktør Anne Skovbro, By & Havn.

De midlertidige byrum er udviklet med input fra engagerede beboere, erhvervsdrivende og foreninger gennem en inddragelsesproces i efteråret 2021, hvor flere tilkendegav at de på både kort og lang sigt ønsker sig flere og bedre opholdsmuligheder samt frodig beplantning langs alleen for at styrke naboskabet, stemningen og fællesskabet.

Det er Optika Studios, der står bag designet af de nye installationer, som bryder med den mere traditionelle møbeludformning. Helt konkret består de to installationer af genbrugsmaterialer, og er hovedsageligt udformet i træ. Installationerne er multifunktionelle, og de kan derfor både bruges til ophold og leg ligesom at planter, lys og farver er integreret for at skabe tryghed, hygge og fællesskab.        

Fakta om udviklingsplanerne

  • Planerne for Asger Jorns Allé er at etablere en aktiv gade med plads til bevægelse, ophold, caféliv, kulturelle aktiviteter og andre bylivsskabende tiltag.
  • Anlæg af de permanente byrum afventer at byggerierne på nordsiden bliver færdigbygget.
  • Det første byrum, der etableres, bliver formentligt Asger Jorns Plads, der kommer til at ligge ved det kommende Byens Hus for enden af Asger Jorns Allé ud mod Kalvebod Fælled.
  • Etableringen af Asger Jorns Plads vil gå i gang samtidig med, at Byens Hus færdiggøres.
  • Det forventes, at Byens Hus står færdig i begyndelsen af 2025.
  • De øvrige permanente byrum etableres i takt med, at byggerierne bliver færdige.