Faglig talk: Hvordan skaber vi gode byrum?

BEMÆRK:


Dette nyhedsbrev stammer fra By & Havns arkiv.
Nyhedsbrevet blev udgivet den 09. juni 2023.
Indholdet kan være forældet men var gældende på udgivelsestidspunktet

9. juni 2023

Faglig Talk: Hvordan skaber vi gode byrum?

Kom med til endnu en 'Faglig Talk' i By & Havns nyrestaurerede arkivlokale i den gamle visitationsbygning på Nordre Toldbod 3. Denne gang er det oplæg og debat om hvordan vi indretter vores byrum, så københavnere får størst mulig glæde af dem. 

I gamle som nye bydele spiller rummene mellem bygningerne en stor rolle for det liv, der udspiller sig i byen. Indretningen af byrum har som oftest til formål at forskønne og skabe sammenhæng mellem zoner i bymiljøer. Desuden at skabe rum for byliv, socialt liv og udendørs aktiviteter.

I flere år har der været fokus på klassiske street-aktiviteter som basketball, fodbold og skateboarding når aktivitetsmuligheder til unge er tænkt ind i nye byrum. Aktiviteter som har vist sig at henvende sig mest til drenge, og hvor pigerne i overvejende grad har indtaget en tilskuerrolle, hvis de overhovedet har været der.

I de nye Københavnske bydele, som udvikles i disse år, arbejder By & Havn på at skabe gode, alsidige byrum til de mange forskellige målgrupper, der afspejler de eksisterende og kommende beboere og besøgende i området. Der er mange hensyn at tage – blandt andet de oversete teenagepigers behov og præferencer.

Derfor satte By & Havn sig for at undersøge hvad der skal til, for at et nyt byrum i Nordhavn vil appellere til unge piger. Gennem klassisk analyse og interviews, gåture og en workshop med udskolingselever fra Randersgade skole og Copenhagen International School kom vi nærmere på, hvad unge piger efterspørger. Det fremgik at det fx er vigtigt for pigerne, at byrummet taler til sanserne, og at der ikke er spilleregler eller krav til, hvad man skal lave, som der eksempelvis er med en fodboldbane. De vil gerne selv definere og udforske stedet. Pigerne efterspørger desuden at byrum bruges af flere forskellige brugergrupper, så man kan spejle sig i de voksne eller interagere med drengene. Resultatet er blevet et byrum som er udviklet ud fra syv principper, der fremkom i analysen og samarbejdet med eleverne. 

Kom og hør om hvordan det nye byrum i Nordhavn kommer til at se ud og om hvordan vi håber, det vil blive brugt – og deltag i diskussionen om hvordan vi i det hele taget skaber byrum, der understøtter sundhed og trivsel blandt Københavnere.

Efter arrangementet er det muligt at se udstillingen Havnebygmesterens Studiesamling – om udviklingen af byen og havnen set gennem fotos, kort, tegninger og film fra By & Havns historiske arkiv.

Nordre toldbod loft17-1600px (1)

Tid og sted:

Det foregår torsdag den 29. juni kl. 16.30 – 18.00 i By & Havns arkiv i den gamle visitationsbygning på Nordre Toldbod 3.

OBS! Arkivlokalet ligger på 1. sal i en fredet bygning, hvorfor der desværre ikke elevator/lift til kørestolsbrugere. 

Program:

  • Velkommen v. Anne Skovbro, administrerende direktør i By & Havn
  • Nyt byrum med fokus på unge piger i Nordhavn v. Jane Hegner Mortensen, projektleder i Planlægning og Byrum, By & Havn
  • Hvad ved vi om hvad, der appellerer til piger og kvinders aktive deltagelse i byrum? v. Kirstine Sejr, projektleder i Ungekultur og inklusion, DGI
  • Hvordan skaber vi de bedste byrum til nuværende og kommende Københavnere? Debat ved arkitekt og journalist på Berlingske Holger Dahl, Anne Skovbro, Jane Hegner Mortensen og Kirstine Sejr.