Forretningsområde: En levende havn

Københavns Havn er byens bankende blå hjerte og et sted med masser af sejlads og rekreativ aktivitet og en aktiv erhvervshavn. By & Havn er havnemyndighed og skal varetage tilsynet med overholdelse af orden i Københavns Havn.

Som havnemyndighed skal By & Havn sikre, at det for alle havnens brugere er trygt og sikkert at færdes i havnen. Erhvervshavnen understøtter, at fragt af varer, byggematerialer og energiforsyning til og fra København kan ske ad vandvejen på et forretningsmæssigt grundlag og på en måde, der fremmer grøn omstilling.

By & Havns opgave omkring de rekreative aktiviteter består i at understøtte, at der f.eks. kan sejles i lystbåde og kajak, stand-up padles, bades og fiskes i havnen og kanalerne. Vi samler skrald, opsætter bøjer og fører tilsyn med de 42 km bolværk i havnen, og arbejder i partnerskaber for flere fisk og mere natur i byens havnemiljø, f.eks. fiskebørnehaver og et ålerefugium i Sydhavnen.

Byens havn skal være en levende og sikker havn for alle med plads til fællesskaber, fritid og fragt.

I 2023 lancerede vi en havne-app med information til havnens brugere om bl.a. sejlforhold og badesteder.

Der kørte sikkerhedskampagner om færden ved havnen, ligesom havneværterne var på vandet i badesæsonen i samarbejde med Københavns Kommune.

I dialog med havnens brugere arbejdes der på en zoneplan, som skal skabe plads til andre og flere aktiviteter i havnen. Der er fokus på inddragelse af borgere og brugere i fastlæggelsen af regler og rammer for den rekreative brug af havnen, f.eks. gennem tilbagevendende havneseminarer og workshops.

Det er By & Havn, man har kontakt med, hvis man lejer vandareal som husbådsejer eller som virksomhed driver f.eks. kanalrundfart. By & Havn udlejer arealer til erhvervshavnedriften i Nordhavn og på Prøvestenen.

Driften af erhvervshavnen varetages af By & Havns 50 pct. ejede datterselskab Copenhagen Malmö Port AB.

Desuden er By & Havn bygherre på store anlægsprojekter til havnedriften, herunder et landstrømsanlæg til krydstogtskibe, et nyt havnehus og en ny containerterminal i Nordhavn. I forbindelse med byggeriet af en ny containerterminal i Ydre Nordhavn har brug af en særlig beton reduceret CO2-udledningen væsentligt.

Udviklingen af havnen skal ske i tæt samarbejde med relevante partnere, brugere og virksomheder for at sikre, at havneudviklingen balancerer de forskellige krav og behov, der er til havnen. Arbejdet med bæredygtighedstiltag inden for klima, energi og miljø i havnen vil blive mere synligt de kommende år.

By & Havn er drevet af ambitionen om, at havnen fortsætter med at være et stort aktiv og et blåt samlingspunkt for københavnerne og for alle de aktører, der er tilknyttet erhvervshavnen og som skal bidrage til den grønne omstilling.

Værdikæde for forretningsområdet En levende havn

Udvalgte indsatser i 2023

  • Ved byggeri af ny containerterminal i Ydre Nordhavn har brug af en særlig beton reduceret CO2-udledningen med ca. 35 pct i forhold til standardbeton.
  • Samarbejde med WWF om biodiversitet, dokumentation og dyreliv i havnen, f.eks fiskebørnehaver og ålerefugium.

Udvalgte indsatser i 2024

  • Udvikling af zoneplan for havnen, der skal skabe plads til andre og flere aktiviteter i havnen.
  • Igangsætning af byggeri af landstrømsanlæg med ibrugtagning fra 2025.

Læs mere om ESG for By & Havns forretningsområder:

Gode bykvarterer

By & Havn skaber gode bykvarterer, hvor beboere og erhvervsliv trives, og hvor vi er fælles om pladsen, infrastrukturen og ressourcerne. Klik for at læse mere.

Attraktive lejemål

Havnens historiske bygninger og arealer udlejes med omhu og ansvarsbevidsthed, så virksomheder og brugere trives i velfungerende miljøer. Klik for at læse mere

Nem og tryg parkering

Nem og tryg parkering i anlæg, der er en del af det lokale hverdagsliv. Klik for at læse mere

En levende havn

Byens havn skal være en levende og sikker havn for alle med plads til fællesskaber, fritid og fragt. Klik for at læse mere

Stormflodssikring

Klimaudfordringerne nødvendiggør handling i dag. By & Havn bidrager til etablering af stormflodssikring af København mod nord og øst. Klik for at læse mere

Hent som PDF dokument:

By & Havns rapport for samfundsansvar og bæredygtighed - 2023