By & Havn har valgt entreprenør til anlægsarbejdet på Enghave Brygge Syd

BEMÆRK:


Dette nyhedsbrev stammer fra By & Havns arkiv.
Nyhedsbrevet blev udgivet den 20. januar 2023.
Indholdet kan være forældet men var gældende på udgivelsestidspunktet

20. januar 2023

By & Havn har valgt entreprenør til anlægsarbejdet på Enghave Brygge Syd 

På Enghave Brygges sydlige del kan det store anlægsarbejde nu gå i gang, efter By & Havn har indgået aftale med Munck Havne & Anlæg A/S, der skal stå for infrastruktur og byggemodning af det nye metrobetjente bolig- og erhvervsområde. Og dermed kan den sidste brik i udviklingen af det samlede Enghave Brygge nu blive lagt.    

På Enghave Brygge i Københavns Sydhavn, mellem Havneholmen i nord og Teglholmen i syd, bliver fundamentet til det moderne metrobetjente bolig- og erhvervsområde lagt i de kommende 18 måneder.

Her begynder Munck Havne & Anlæg A/S at etablere infrastruktur og byggemodne den sydlige del af Enghave Brygge, som er det sidste område på Enghave Brygge langs havneløbet, der endnu ikke er udviklet.

Enghave Brygge i Kbh havn_v2

Det kommende område, som får en metrostation og en daginstitution, kommer til at skabe en naturlig sammenhæng til de allerede færdigudviklede områder, men fuldender også udviklingen af Enghave Brygge som en attraktiv kanalby i København – med tydelige referencer til områdets specielle havne- og industrihistorie. Det store projekt er blevet udviklet i tæt samarbejde med Metroselskabet og HOFOR, og når Enghave Brygge Syd står færdigt, vil det huse op mod 2.200 beboere i cirka 1.000 boliger, hvoraf de 29 procent af boligerne vil være almene.

Munck Havne & Anlæg A/S skal stå i spidsen for anlægsarbejdet, der indebærer etablering af infrastruktur – herunder kanal- og indfatningsvægge, broer, veje, promenader og stræder. Dertil etableres de generelle forsyninger også til hele området.  

Adm. direktør i By & Havn, Anne Skovbro, fortæller, at hun har store forventninger til det kommende bolig- og erhvervsområde, og er glad for, at det er Munck Havne & Anlæg A/S, der skal være med til at lægge den sidste brik.

Det er er utrolig spændende, at vi nu kan begynde at klargøre den sidste del af Enghave Brygge. Det har vi set frem mod. Udviklingen kommer på fornem vis til at binde området sammen. Og derfor er vi også meget tilfredse med, at vi nu har fået Munck Havne & Anlæg A/S med om bord, som med deres erfaring og ekspertise kan sikre en kontinuerlig og sikker fremdrift i det store anlægsarbejde.

Adm. direktør Anne Skovbro, By & Havn.

Efter planen vil området stå færdig i midten af 2024, således at en kommende investor efterfølgende kan færdigudvikle området. Munck Havne & Anlæg A/S er erfarne entreprenører indenfor havneprojekter, og de ser ligeledes frem til at komme i gang med arbejdet. Adm. direktør Benny Ebbe Jørgensen siger:

Vi er glade for, at By & Havn har valgt os til anlægsarbejdet på Enghave Brygge, så vi kan bidrage til færdigudviklingen af området. Det er et teknisk kompliceret projekt, der rummer mange discipliner, som bl.a. tæller fundering fra både flåde og land, omlægning af fjernvarmeforsyning, landindvending og kanaludgravninger i forbindelse med anlæg af de tre nye øer og broer. Vi glæder os derfor til at bringe vores erfaring og kompetencer i spil.

Adm. direktør Benny Ebbe Jørgensen, Munck Havne & Anlæg A/S

Fakta:

  • Enghave Brygge bliver en kanalby med 9 øer og to halvøer, med Enghave Kanal som hovedåre gennem bydelen og mindre sidekanaler der er med til at skabe attraktive byrum.
  • Enghave Brygge Metrostation forventes at åbne i 2024
  • Salgsform forventes at være en åben proces med interessetilkendegivelser med start Q1 2023
  • Erhverv, bolig samt almene boliger forventes solgt samlet inkl. rest. byggemodning
  • Masterplanen er udviklet af Juul Frost Arkitekter