Borgersamling om Lynetteholm blev budt velkommen af Københavns overborgmester

24. november 2022

Borgersamling om Lynetteholm blev budt velkommen af Københavns overborgmester

Lynetteholm har nu officielt sin egen borgersamling, der afleverer sine anbefalinger om udviklingen af Lynetteholm til politikerne til sommer. Overborgmester Sophie Hæstorp Andersen gav borgersamlingens medlemmer en varm velkomst på borgersamlingens kick-off-møde og er spændt på resultatet på vegne af Københavns samlede Borgerrepræsentation.

Borgersamlingens medlemmer er udvalgt gennem Danmarks Statistik og skal i første omgang drøfte og fremlægge fordele og ulemper ved Lynetteholm. Efterfølgende skal borgersamlingen komme med deres anbefalinger til, hvordan Lynetteholm kan blive en bydel, der understøtter en bæredygtig udvikling for mennesker, natur og miljø. Det arbejde er kærkomment, og blev budt velkomment af Københavns overborgmester onsdag den 16. nov. på borgersamlingens kick-off-møde:

Lynetteholm er et projekt, der fylder meget på Rådhuset og i den offentlige debat om byudviklingen i København. Det er et stort og komplekst projekt. Men det er også et vigtigt projekt for København. Borgersamlingen skal gøre os alle klogere på tværs af holdninger, så fremtidens København bliver en endnu bedre by, end den vi har i dag. Jeg vil, på vegne af hele Borgerrepræsentationen sige, at vi glæder os meget til at læse anbefalingerne.

Overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (S), Københavns Kommune.

Meget er endnu åbent

Nu får borgersamlingens medlemmer præsenteret information og dilemmaer, der blandt andet også har været fremlagt i lovgivningsprocessen om anlæg af Lynetteholm. Lynetteholm skal bidrage til at sikre København mod stormflod og løse udfordringer med plads til overskudsjord fra byens byggeprojekter. Anlægsarbejdet er i fuld gang. Men meget står endnu åbent.

Vi har forpligtet os på at tage anbefalingerne fra de 66 medlemmer alvorligt og overdrage dem til Københavns Borgerrepræsentation. Projektet med stormflodssikring er sat i gang, men der er endnu ikke truffet endelig politisk beslutning om byudvikling, metro eller Østlig Ringvej. Her har vi brug for en åben diskussion, og at borgerne får adgang til al den ekspertviden og de dilemmaer i projektet, som de ser. Så skal de helt åbent komme med deres anbefalinger.

Adm. direktør, Anne Skovbro, By & Havn.

Armslængde og uafhængige anbefalinger

Borgersamlingens arbejde vil blive offentliggjort løbende. Borgersamlingen har fået et klart mandat til at komme med uafhængige anbefalinger om Lynetteholm og åbent drøfte fordele og ulemper. Borgersamlinger bygger på OECDs principper for uvildig borgerinddragelse, som ofte benyttes ved komplekse og dilemmafyldte problemstillinger, der involverer mange interessenter. Borgersamlingen faciliteres af et uafhængigt sekretariat, der er ledet af We Do Democracy. Borgersamlingens advisory board med Christian Friis Bach, som forperson, har udvalgt uafhængige eksperter, der skal bistå processen og skal sikre fairness og balance i gennemførelsen af borgersamlingen.

I en tid med store udfordringer, hvor tilliden til demokratiet viger, er der brug for at åbne det politiske rum op på nye måder. Her er borgersamlingen et meget vigtigt bidrag til den demokratiske samtale. Min vigtigste opgave bliver at sikre, at der altid er plads til alle borgere og den konstruktive dialog – også når der opstår uenighed.

Christian Friis Bach, forperson, Borgersamlingens advisory board.

Alle borgere har adgang til arbejdet

Alle, der har viden og input, som borgersamlingen bør have adgang til, kan tilmelde sig borgersamlingens digitale platform. Her kan man også følge borgersamlingens oplæg live via streaming, tilmelde sig som observatør og få adgang til alle materialer. Det kan du gøre via det her link: https://lynetteholm.borgersamling.dk/da-DK/

Tryk på ’Registrer dig’, og følg anvisningerne, så er du hurtigt oprettet.

 

Referat og video fra kick-off møde

Du finder alle materialer, herunder videoklip og referatet, fra borgersamlingens kick-off-møde den 16. november via det her link: https://lynetteholm.borgersamling.dk/da-DK/projects/overblik-over-processen-1/1

 Desværre var der teknisk udfald i streamingen, så de to indledende indlæg ikke blev optaget. Indlæggene er i stedet lagt ud i referatform. Vi beklager fejlen. Teknikerne har foretaget nogle justeringer frem mod næste samling, for at fejlen ikke skal gentage sig.

 

Fakta om borgersamlingen:

  • Borgersamlingens arbejde bliver færdigt i sommeren 2023. Her vil borgersamlingen overlevere deres anbefalinger til Københavns borgerrepræsentation og By & Havns bestyrelse
  • Borgersamling om Lynetteholm bygger videre på både nationale og internationale erfaringer med borgersamlinger (citizens' assembly) og lever op til OECD’s kriterier for sådanne.
  • Borgersamling om Lynetteholm er repræsentativt sammensat. Danmarks Statistik har udvalgt de 66 borgere baseret på udsendelse af invitationer via e-Boks til 10.000 borgere i Storkøbenhavn og efterfølgende lodtrækning. Borgersamlingens 66 borgere er udvalgt på baggrund af køn, alder, uddannelse og bopæl, så de afspejler hele hovedstadsområdet bedst muligt.