Aktuelt på Sundmolen – 30. april 2021

30. april 2021

Aktuelt på Sundmolen - 30. april 2021

Nyt om affaldssuget, den generelle affaldshåndtering og parkering.

Læs om:

  • Affaldshåndtering foretages af Københavns Kommune, og det er derfor også kommunen, der varetager de problemer, I oplever med affald.
  • By & Havn igangsætter imidlertid etableringen af affaldssugets terminal og opsætter nye affaldsspande i byrummene.
  • I sidste uge åbnede vi for parkering i Pakhus 52, og i denne uge kan vi fortælle om åbningen af pladsen på Trælastkaj.
  • Derudover beder vi jer om input til hvem, der skal flytte ind i et attraktivt erhvervslejemål, der bliver nabo til den nye plads. 

Affaldshåndtering 

Vi er bekendt med de problemer, I oplever med affaldshåndteringen i jeres område, og vi ved, det er en gene, der kan være vanskelig at leve med. 

Driftsarbejdet med affald håndteres af Københavns Kommune. Vi anbefaler derfor, at beboere og lejere tager direkte kontakt til kommunen, hvis I oplever problemer, således at problemet afhjælpes hurtigst muligt, når det opstår.

Københavns Kommune har foretaget ændringer i deres systemer, der har medført, at By & Havn ikke længere har mulighed for at bede om ændringer, der vedrører driften og håndteringen af affald. Det betyder, at By & Havn eksempelvis ikke kan ændre skraldespandenes standpladser, hvis muligvis forkerte placering kan være en årsag til, at de ikke er blevet tømt. Dette skyldes, at det nu kun er ejendommenes beboere og lejere selv, der har mulighed for at foretage ændringer i affaldshåndtering af denne type.

Den mest direkte dialog med kommunen fås ved at kontakte kommunen via dette link: https://nemaffaldsservice.kk.dk/

Affaldssugets terminal bygges 

Vi har netop modtaget byggetilladelse fra Københavns Kommune til at etablere fundamentet på affaldssugets suge-terminal på byggefelt 3.01. Arbejdet med affaldssuget har været i bero i cirka et år for at afklare den nærliggende infrastruktur og af hensyn til metroen.

By & Havn har indgået en aftale med Holbøll om entreprisen, der består af ramning af omkring 150 pæle og støbning af en fundamentplade. Arbejdet vil pågå fra maj til juni 2021. Vi glæder os til igen at kunne tænde for affaldssuget, således at beboerne kan opleve normal drift i affaldshåndteringen på Sundmolen.

Nye affaldsspande i byrummene 

I takt med at flere af byrummene på Sundmolen etableres, og flere og flere får deres daglige gang på Sundmolen, stiger behovet for affaldsspande. I har fortalt os, at der allerede nu er brug for flere affaldsspande i byrummet, og derfor har vi netop igangsat produktion af beholderskabe og affaldsspande til Sundmolen, der blandt andet skal opstilles ved Lommevandrummet og Det Grønne Forløb.

De to første er onsdag denne uge blevet opsat i Lommevandrummet. Vi forventer at have opsat alle inden for 14 dage.  

Byggefelter og infrastruktur 

I øjeblikket modtager vi flere henvendelser om anlægsarbejde på infrastruktur, der ikke synes at være tilpasset de omkringliggende bygninger. By & Havn anlægger al infrastruktur i overensstemmelse med myndighedernes godkendelser. Hvad angår infrastrukturprojekter som i eksempelvis Grøn Gyde 2, er det vejmyndigheden - altså Københavns Kommune - der godkender projektet jævnfør regler for eksempelvis brandredning. Infrastrukturen i området anlægges altså med samtykke fra blandt andet brandvæsnet.

Dette gælder også i forbindelse med etableringen af blandt andet Grøn Gyde 2. Her er projektet - ligesom al anden infrastruktur - godkendt af myndighederne i forhold til blandt andet parkering, redning, renovation og andet. Når bede tilsyneladende etableres ulogisk i forhold til en bygning, er det fordi, entreprenør og bygherre har valgt at se bort fra de rammer, den planlagte infrastruktur sætter for bygningens udformning. Infrastruktur, herunder også bede, projekteres inden bygningerne, og bygningerne skal derfor i en tidlig fase tilpasses infrastrukturen. ”Fejlen” ligger derfor hos bygherre og entreprenør og ikke hos By & Havn, om end det kan synes sådan.

Vi ændrer på infrastrukturen i det omfang, det er muligt for stadig at overholde de myndighedsgodkendelser, der foreligger i projektet. Der er dog enkelte ting, vi ikke kan ændre på, så som forhold af hensyn til brandredning. Når grundejerforeningen løbende overtager områder efter etablering, har foreningen dog mulighed for at søge om tilladelse til at ændre på infrastrukturen.

Der er dog konkrete tilfælde, hvor vi ikke mulighed for at ændre på infrastrukturen, da det i så fald vil være i strid med de godkendelser, vi har fået forud for projekteringen. Hvis beboerne alligevel ønsker ændringer, skal I kontakte bygherre og/eller entreprenør, som skal betale for at tilpasse det og søge myndighedsgodkendelser herfor.

Hvis I har spørgsmål hertil, er i velkomne til at kontakte os. 

Trælastkaj bliver sommerklar 

Pladsen på Trælastkaj er nu tæt på at være færdig og vil stå klar til brug under sommerens forhåbentlig gode vejr.

Trælastkaj bliver en grøn plads, der ligger lige ved vandet, og som med store bede med træer, buske og stauder vil give stedet et tydeligt grønt præg og danne små rum med læ, hvor der er rart at opholde sig. Pladsen afsluttes med et trappeanlæg, hvor man kan komme tæt på vandet, sidde på trinnene, og nyde udsigten ud over Orientbassinet og Øresund.

Pladsen på Trælastkaj er indrettet til flere forskellige funktioner og er planlagt til at blive et livligt byrum. Som stationsplads for metroen vil mange mennesker bevæge sig hen over pladsen hele dagen. Også Nordhavns hoved-cykelforbindelse, cykelstien i ’Det grønne loop’, løber igennem pladsen, ligesom havnebussen snart får et stoppested ved pladsen. Tidsplanen for havnebussen besluttes af Movia.

Til sammen vil disse funktioner skabe et kontinuert flow af mennesker, der bevæger sig hen over pladsen i løbet af dagen og skaber liv og aktivitet. Pladsen er samtidig allerede et populært sted for lystfiskere, da der er gode muligheder for fangst i det dybe havnebassin. Du kan læse mere om fiskeri i Københavns Havn her: https://byoghavn.dk/havnen/fiskeri/.

Pladsen er udført i hvid beton, så den fremstår lys og tiltrækkende samtidig med, at den er robust nok til de mange aktiviteter. Bænke og siddekanter udføres i træ, og pladsen oplyses om aftenen af en varieret belysning, der gradvist nedtones ud mod vandet, så udsigten også kan opleves om aftenen.

Pladsen er designet af Sleth arkitekter, projekteret af Cobe, Niras, Sleth og Sangberg arkitekter og anlagt af Aarsleff.

Nye erhvervsmuligheder

I forbindelse med udlejning af de ledige arealer i pakhusene vil vi gerne bede om input fra lejere og ejere på Sundmolen vedrørende Pakhus 54, der er hjørnelejemålet orienteret mod Orientkaj Metrostation.

Lejemålet er for nuværende tiltænkt til eventuelt en kaffebar. Ønsker om en café eller lignende er desværre ikke muligt at efterkomme her, da pakhusets oprindelige funktion giver uegnede kloakforhold til madproduktion. 

Vi modtager gerne jeres forslag og ønsker til hvem, vi skal byde velkommen i lokalerne. Kontaktinformation forefindes nederst i dette brev. 

Nye parkeringsmuligheder 

I sidste uge åbnede By & Havn en ny parkeringsplads i Pakhus 52, sektion C, på det østlige Sundmolen. I alt er der indrettet 64 midlertidige parkeringspladser i pakhuset, som kan benyttes af både beboere og erhverv. Parkeringspladsen har indkørsel fra både Orientkaj og Klubiensvej. Læs nyheden på ParkInCphs hjemmeside

Den nye parkeringsplads i Pakhus 52 nedlægges tidligst, når parkeringskælderen på Kronløbsøen kan tages brug, hvilket forventeligt bliver i medio 2022. Der anlægges i alt cirka 1.000 parkeringspladser i Kronløbsøens parkeringskælder.

Udover de 64 nye parkeringsmuligheder i Pakhus 52 har vi også etableret 11 midlertidige parkeringsbåse langs kajkanten på Orientkaj. Til gengæld afspærres parkeringspladserne omkring Pakhus 47, da pakhuset skal renoveres. Læs nyheden på ParkInCphs hjemmeside

Hvis du har spørgsmål angående parkering, kan du kontakte vores parkeringsafdeling på parkering@byoghavn.dk.

Har du spørgsmål til udviklingen af Sundmolen, er du velkommen til at kontakte By & Havn kommunikationskonsulent, Simon Hjortskov Christensen, på shc@byoghavn.dk eller 2762 2496.