2018 i By & Havn

30. december 2018

2018 i By & Havn

Endnu et år med masser af aktivitet og dynamik både i Københavns havn, i debyudviklingsområder, vi beskæftiger os med - og på de indre linjer. Her kommeret tilbageblik på året, der gik.

By & Havn er statens og Københavns kommunes udviklings- og driftsselskab, der leverer langsitet og helhedsorienteret byudvikling og tager ansvar for at skabe sammenhængende og velfungerende bydele i København. I 2018 kunne både Nordhavn, Ørestad, Sydhavn og Københavns havn melde om masser af udvikling og fremskridt.

Her kommer nogle få nedslag fra året, der gik:

Ørestad

By & Havn skal bygge Byens Hus i Ørestad Syd. Huset bliver et vigtigt omdrejningspunkt for bydelen, hvor borgere i alle aldre kan mødes, nye fællesskaber kan opstå, og kultur, natur- og idrætsaktiviteter kan finde sted.

Byparken i Ørestad fyldte 10 år. Byparken er gennem årene vokset til, og er blevet en sprudlende park med mange muligheder, og et vigtigt samlingspunkt for hele bydelen.

fotocollage+byparken+10+r+-+beskret

 

Innovativ rensning af vejvand i Ørestad. Renseteknikken er opfundet af en forsker fra Københavns Universitet, er første storskalaforsøg på at løse de problemer, byerne har med vejvand, der forurener vandmiljøet og grundvandet eller skal pumpes gennem byerne ud til spildevandsrenseanlæg.

Nyt, bæredygtigt hotel, restaurant og kontorfællesskab i Ørestad Nord. Det banebrydende byggeri kombinerer hotel, restaurant, café, serviceret kontorfællesskab og dagligvarebutik.

Spidsen – verdens mest bæredygtige byggeri skal bygges i Ørestad. Et fælleshus, badehus, spisehus og en delecentral er blot nogle af de funktioner som Ørestads beboere nu kan se frem til, og som vil danne ramme for nye fællesskaber i bydelen.

Nordhavn

Konkurrencen om Levantkaj blev afgjort. Team Entasis vandt konkurrencen med deres forslag, som er inspireret af den eksisterende havneterminal og dens enkle containerstrukturer til et bykvarter med pakhuslignende stokbebyggelser.

 

EnergyLab Nordhavn vandt Energi- og Miljøprisen. Det dynamiske partnerskab mellem Københavns Kommune, By & Havn, DTU og en række private virksomheder, som står bag en række bæredygtige og grønne energiløsninger i Nordhavn, vandt Energiforum Danmarks pris.

Krydstogtrekord i Nordhavn. Omkring 875.000 krydstogtturister har besøgt København i 2018. Det er en stigning på 25.000 passagerer i forhold til 2017.

Visionen for Tunnelfabrikken i Nordhavn blev offentliggjort. Tunnelfabrikken er oprindeligt opført som støbehal for tunnelelementerne til Øresundsforbindelsen. Nu begynder en proces for at give hallen og området nyt liv som et gigantisk kulturhus.

Flydende aktivitetshus bygges i Nordhavn. Det kommende aktivitetshus ved Sandkaj skal understøtte de mange ønsker fra beboere og foreninger i Nordhavn om at bruge vandet aktivt.

Havnen, andre områder - og et generationsskifte

Jens Kramer Mikkelsen gik af som adm. direktør – og Anne Skovbro kom til. By & Havns nye direktør, Anne Skovbro kom fra en stilling som filantropidirektør i Realdania som led i et generationsskifte i By & Havn.

Det blev tilladt i en forsøgsperiode at stå på Stand Up Paddle i Københavns Havn. Det skete som et led i revisionen af By & Havns havnestrategi.

By & Havn gik i dialog med Fiskerhavnen om fremtidig udvikling. Fokus er lagt på, hvordan der kan tages hensyn til havnemiljøet i den fremtidige udvikling af Bådehavnsgade og Stejlepladsen.

Planerne for Lynetteholmen blev offentliggjort af regeringen og Københavns Kommune. By & Havn skal stå for udviklingen med udgangspunkt i en principaftale. Lynetteholmen skal rejse sig i Øresund mellem Nordhavn og Refshaleøen og på sigt rumme 35.000 indbyggere og lige så mange arbejdspladser.

 

Ovenstående er kun et lille udpluk af de mange, vigtige nyheder fra 2018 om udviklingen af Københavns nye bydele og havnen. Det er en udvikling, som By & Havn er en del af, men som vi langt fra er alene om.

Derfor vil vi godt benytte lejligheden til at sige tak til vores fantastiske samarbejdspartnere. Vi glæder os til meget mere samarbejde og partnerskab i 2019. Desuden skal der lyde en stor tak til alle jer, der abonnerer på vores nyhedsbreve eller følger med i vores arbejde på de sociale medier.

Godt Nytår.